Movember: Cijfers over prostaatkanker

November staat in het teken van prostaatkanker. Voor deze gelegenheid presenteren onderzoekers van IKNL cijfers over patiënten met prostaatkanker uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In 2018 kregen ruim 12.000 mannen, voor het eerst de diagnose prostaatkanker. Daarmee is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen.

Bij de meeste mannen (ongeveer 60% ) is de ziekte beperkt tot de prostaat, maar ook lokaal uitgebreide (21%) en uitgezaaide ziekte (16%) komen regelmatig voor. De diagnose wordt meestal gesteld bij mannen tussen de 60 en 80 jaar.

Incidentie

Sinds begin jaren 90 is het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker fors gestegen (incidentie), van ruim 4.000 tot ruim 12.000. De leeftijdsopbouw en toegenomen levensverwachting dragen hier in belangrijke mate aan bij. Daarnaast is deze stijging waarschijnlijk het gevolg van toegenomen aandacht voor prostaatkanker, verbeterde kwaliteit van diagnostisch onderzoek en PSA-screening.

Behandeling

De behandeling van patiënten met prostaatkanker wordt beïnvloed door de uitbreiding van de ziekte. Daarnaast spelen ook de conditie en voorkeur van de patiënt een belangrijke rol. Het operatief verwijderen van de prostaat, bestraling, hormoontherapie en chemotherapie behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast is actief volgen een optie bij lokaal beperkte ziekte.

Overleving

De uitbreiding van prostaatkanker is ook van invloed op de overleving. De overgrote meerderheid van patiënten met ziekte beperkt tot de prostaat is nog in leven na 5 jaar, in tegenstelling tot ongeveer 40% van de patiënten met uitgezaaid prostaatkanker.

Factsheet

Bekijk meer cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie in de factsheet belangrijke cijfers over prostaatkanker.

Gerelateerd nieuws

NKR monitort impact COVID-19-pandemie op uro-oncologische zorg

jonge man aan beeldscherm

Op dit moment wordt de reguliere zorg weer afgeschaald vanwege de tweede COVID-19-golf. Naast afname en uitstel van het aantal kankerdiagnoses zijn andere effecten op de oncologische zorg nog grotendeels onbekend. Welk effect heeft uitstel of aanpassing van de zorg op de uitkomsten van behandeling? Deze en andere vragen kunnen in de toekomst worden beantwoord op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

lees verder

IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft IKNL gevraagd om vanaf 1 augustus 2020 de kwaliteitsregistratie uit te voeren voor de prostatectomieën en cystectomieën in Nederlandse ziekenhuizen. Kwaliteitsregistraties zijn belangrijk voor het monitoren van de kwaliteit van zorg. IKNL gaat op basis van de verzamelde data een rapportage opstellen voor de NVU, waarin inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en op basis waarvan eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen worden geïnitieerd.

lees verder