Datamanagers Nederlandse Kankerregistratie kiezen specialisatie urologie

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden alle primaire kankerdiagnoses in Nederland geregistreerd, inclusief behandelingen en terugkeer van ziekte. Ook als diagnostiek en behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Dat gebeurt vanaf 1989 met landelijke dekking, alweer 30 jaar dus! De gegevens over diagnose en behandeling worden door datamanagers van IKNL geregistreerd uit de elektronische pati√ęntendossiers van ziekenhuizen. Vanwege toenemende complexiteit van de te registreren items leggen datamanagers zich toe op de specialisatie urologie voor optimale betrouwbaarheid van de registratie. 

In alle ziekenhuizen zijn datamanagers kankerregistratie en zij zijn bijna altijd in dienst bij IKNL. Meer dan vijftig datamanagers verspreid door heel Nederland hebben gekozen voor de specialisatie urologie. Zij leggen zich toe op een nauwgezette registratie voor alle urologische tumoren. 

Itemsets

De itemsets van de NKR worden jaarlijks bekeken en eventueel aangepast in samenspraak met medisch specialisten. Er wordt steeds kritisch gekeken naar hoe relevant de items zijn, of de items bruikbare informatie opleveren voor medisch specialisten, expertgroepen en wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast wordt voor diverse wetenschappelijke studies periodiek meer gegevens vastgelegd. 

Kwaliteitsregistraties 

IKNL biedt ook ondersteuning bij het vastleggen van kwaliteitsregistraties, ook wel audits genaamd, waarbij er aanvullend aan de NKR meer items worden geregistreerd. Met deze gegevens kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van oncologische zorg nog beter monitoren. Voor deze kwaliteitsregistraties is meer inhoudelijke kennis nodig en er zijn veel deadlines waarop de kwaliteitsregistraties moeten worden ingediend. Regelmatig zijn er dan validatiegesprekken met de specialisten binnen een ziekenhuis, waarbij zij vaak inhoudelijke kennis meegeven aan de datamanager. 

Ervaringen met specialisatie

Nu er meer items vastgelegd worden, zijn de codeerhandleidingen voor NKR-datamanagers uitgebreider en ingewikkelder. Om deze kennis te hebben en genoeg ervaring met specifieke registraties op te doen zijn datamanagers zich aan het specialiseren. Zij registreren dan niet meer alle kankersoorten, maar voornamelijk de diagnoses die binnen de specialisatie vallen. Een groep toegewijde datamanagers heeft zich toegelegd op de specialisatie urologie, waardoor zij meer focus, expertise en ervaring opbouwen voor deze tumorsoorten. 

Registratie-expert Denise Pl√∂nissen: ‘Inmiddels zijn de datamanagers bijna een jaar aan het specialiseren. De eerste ervaringen leren dat zij zeer tevreden zijn en dat de werklast beter hanteerbaar is. Door focus op een beperkt aantal tumoren ontstaat meer routine en expertise. Dit draagt bij aan verhoging van de kwaliteit en uniformiteit.’

Meer informatie

• Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie
• Op NKR-cijfers kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht en leeftijdsgroep.
• Elk ziekenhuis kan daarnaast via de besloten webomgeving NKR Online geaggregeerde gegevens van het eigen ziekenhuis, de regio of ziekenhuisgroep, vergeleken met de landelijke gemiddeldes bekijken.

Gerelateerd nieuws

Sterke stijging aantal urologische kankerdiagnoses in Nederland

IKNL rapport kanker in Nederland trends en prognoses tot en met 2032

De verwachte incidentie van kankersoorten neemt toe, ook voor de urologische vormen van kanker. Deze toename komt met name door de dubbele vergrijzing en verandering in leefstijlfactoren die het risico op kanker verhogen. Dit blijkt uit het recent verschenen rapport van IKNL: 'Kanker in Nederland: trends & prognoses tot en met 2032.’

lees verder