Van papier naar praktijk: stand van zaken revisie richtlijn ovariumcarcinoom

In januari 2018 is de eerste expertgroep gestart met de richtlijnrevisie volgens de nieuwe structuur en procedure zoals vastgesteld door de Pijler Oncologie van de NVOG. Het gaat om de richtlijn ovariumcarcinoom, waarvoor het Gynaecologisch Oncologisch centrum Zuid Oost Nederland (GOZON) verantwoordelijk is. Dit centrum heeft een expertgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit het hele land. Dorry Boll, gynaecoloog-oncoloog is voorzitter van de expertgroep. Na veel voorwerk en een aantal bijeenkomsten van deze expertgroep zullen enkele modules van deze gereviseerde richtlijn binnenkort ter commentaar worden verstuurd naar de betrokken beroepsverenigingen.

Bij de nieuwe aanpak voor de revisies en het up-to-date houden van richtlijnen heeft de Pijler Oncologie van de NVOG de richtlijnen verdeeld over de gynaecologische oncologische centra. GOZON, bestaande uit de gynaecologische oncologische centra van Nijmegen, Maastricht en Eindhoven, is als eerste gestart met de revisie volgens de nieuwe werkwijze. Zij hebben een expertgroep voor de richtlijn ovariumcarcinoom samengesteld uit deelnemers van verschillende disciplines en vanuit diverse regio’s. Deze samenstelling is geaccordeerd door de Commissie richtlijnen (CRGO).

Drie bijeenkomsten expertgroep

Tijdens de eerste bijeenkomst van de expertgroep voor de richtlijn ovariumcarcinoom werden de knelpunten geïnventariseerd en beschreven volgens de PICO-methode (Patient, Intervention,Comparison,Outcome). De noodzaak lag bij het reviseren van twee modules, namelijk diagnostiek en behandeling van het hoog stadium ovariumcarcinoom. Het werk werd verdeeld en iedere werkgroep ging met zijn eigen bibliothecaris aan de slag om literatuursearch te verrichten, die de PICO’s konden onderbouwen. Gedurende dit proces werden de werkgroepen ondersteund door Olga van der Hel, adviseur methodologie van IKNL. 

Tijdens de tweede bijeenkomst werden de vorderingen besproken. En tijdens de derde bijeenkomst in juli hadden alle werkgroepen een concepttekst met conclusies en aanbevelingen gereed om te bespreken. Onder leiding van de voorzitter werden de zeven PICO’s grondig doorgenomen en bediscussieerd en lagen er na twee uur maar liefst zeven aanbevelingen die door alle aanwezigen goedgekeurd werden. 

Commentaarronde

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de laatste wijzigingen en zullen, na goedkeuring over de procedure door de commissie kwaliteitsdocumenten van de NVOG, twee modules voor commentaar worden verstuurd naar de betrokken beroepsverenigingen. Hier krijgen de beroepsverenigingen zes weken de tijd voor en daarna zullen de werkgroepen het commentaar verwerken, zodat de modules daarna ter autorisatie aangeboden kunnen worden. 

In september komt de expertgroep weer bij elkaar om knelpunten te inventariseren voor de overige modules (behandeling laag stadium en behandeling bij een recidief) en zal er in 2019 een actuele richtlijn zijn voor epitheliaal ovariumcarcinoom. 

Richtlijn vertaald naar beslisbomen

In de tussentijd wordt er ook gewerkt om de tekst om te zetten naar beslisbomen. Deze overzichtelijke weergave van de richtlijn kan behulpzaam zijn bij het gebruik van de richtlijn en bij brede implementatie. De beslisbomen kunnen als beslisondersteuninggebruikt worden tijdens het MDO en in de spreekkamer.

Vervolg

In oktober gaat LUMC, het verantwoordelijke gynaecologisch oncologisch centrum, starten met de revisie van de richtlijn endometriumcarcinoom, waarvoor nu een expertgroep wordt samengesteld, daarna zullen cervix-, vulva-, vaginacarcinoom en VIN snel volgen.   

Samenstelling expertgroep richtlijn ovariumcarcinoom

 • I.A. Boere, internist-oncoloog, Erasmus MC
 • D. Boll, gynaecoloog-oncoloog, Catharina Ziekenhuis (voorzitter)
 • W.J. van Driel, gynaecoloog-oncoloog, NKI
 • I.M.W. Ebisch, gynaecoloog, CWZ
 • C.G. Gerestein, gynaecoloog, Meander MC
 • O.L. van der Hel, adviseur, IKNL
 • H.M. Horlings, patholoog, NKI
 • M.M.H.F. Kamps, verpleegkundig specialist, MUMC
 • A.L.M. Kok, gynaecoloog, Amphia Ziekenhuis
 • A. van der Kolk, contactpersoon commissie Kwaliteit, Stichting Olijf
 • C.D. de Kroon, gynaecoloog, LUMC
 • A.J. Krüse, gynaecoloog, Isala
 • S. Lambrechts, gynaecoloog-oncoloog, MUMC
 • P. Lof, onderzoeker, NKI
 • P.B. Ottevanger, internist-oncoloog, Radboudumc
 • A.K.L. Reyners, internist-oncoloog, UMCG
 • E.M. Roes, gynaecoloog-oncoloog, Erasmus MC
 • J. Roozendaal, patiëntenvertegenwoordiger, Stichting Olijf
 • G.S. Sonke, internist-oncoloog, NKI
 • A.M.J. Thijs, internist-oncoloog, Catharina Ziekenhuis
 • S.M.L. Verboort - Bogers, adviseur, IKNL
 • K.K.B.T. van de Vijver, patholoog, UZ Gent
 • P.O. Witteveen, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne Verboort, adviseur oncologische zorg IKNL. 

Gerelateerd nieuws

Beslisboom Trofoblastziekten op Oncoguide

Vanaf heden staat de beslisboom Trofoblast op Oncoguide.nl en in de Oncoguide-app. Deze beslisboom is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren. In de beslisboom is het zorgproces met alle beslismomenten overzichtelijk weergegeven voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

lees verder

Overzicht van gynaecologische oncologische trials

Door het delen van studie-informatie en verwijzen naar trials kan de inclusie van studies waar mogelijk worden verhoogd. Daarom is een overzicht van gynaecologische oncologische trials beschikbaar op de DGOG-website. Ook wordt jaarlijks een overzicht van trials gepresenteerd tijdens het DGOG-symposium. Voor patiënten is studie-informatie beschikbaar in toegankelijke teksten op Kanker.nl om te bespreken met hun arts. 

lees verder