Overzicht van gynaecologische oncologische trials

Door het delen van studie-informatie en verwijzen naar trials kan de inclusie van studies waar mogelijk worden verhoogd. Daarom is een overzicht van gynaecologische oncologische trials beschikbaar op de DGOG-website. Ook wordt jaarlijks een overzicht van trials gepresenteerd tijdens het DGOG-symposium. Voor patiënten is studie-informatie beschikbaar in toegankelijke teksten op Kanker.nl om te bespreken met hun arts. 

DGOG symposium

Afgelopen 23 januari heeft DGOG  zijn jaarlijkse symposium gehouden waar een overzicht werd gegeven van alle klinische studies. Deze studies zullen binnenkort allemaal verschijnen op de website van de DGOG, zodat iedereen het actuele overzicht, inclusief inclusiecriteria, kan inzien.

Anneke Westermann en Remi Nout gaven op het DGOG-symposium een mooi en compleet overzicht van lopende studies op het gebied van gynaecologische oncologie. Daarna vertelde Ruud Bekkers over de LACC-trial, welke is gepresenteerd op de IGCS in Japan. Door een vertegenwoordiging van gynaecoloog-oncologen uit alle centra in Nederland wordt nu uitgezocht hoe verder te gaan in Nederland. Op basis van een analyse op data uit de Nederlandse Kankerregistratie  zal het beleid worden overwogen. Verder kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Senticol studie, Shape studie, vaginale trachelectomie, Neocon/ Contessa en fertiliteit en behandeling van cervixcarcinoom. Met 60 deelnemers was het een drukbezochte avond.

DGOG website

Op de DGOG-website staan geplande, lopende en afgeronde gynaecologische oncologische trials vermeld. Er staat een Engelstalige overzicht met de in- en exclusiecriteria en de contactgegevens van de PI. Als download is het studieprotocol en de Nederlandse Patiënten Informatie Brief (PIF) beschikbaar. 
Stuur een mail naar dgog@iknl.nl om uw studie te laten vermelden op de DGOG website. 

Vragen? Het bestuur en de webmasters van DGOG zijn te vinden op de website van de NVOG.

Studie-overzicht voor patiënten

Daarnaast zijn alle studies op www.kanker.nl/kankeronderzoek beschreven voor patiënten. Patiënten die een studie vinden, kunnen deze bespreken met hun arts. Dit kan leiden tot meer deelname en snellere inclusie in studies. Onderzoekers kunnen hun studie aanmelden voor Kanker.nl. Het liefst voor de METC indiening, zodat de webinformatie voor Kanker.nl mee kan in de eerste aanvraag bij de METC. Dit kan door de PIF en het protocol te mailen naar kankeronderzoek@iknl.nl. U ontvangt dan ter review en goedkeuring een voor patiënten leesbare, beknopte beschrijving van het onderzoek voor op Kanker.nl. 

Lees ook op de DORP-website het interview met redacteur Kim Hoeijmakers die de teksten voor patiënten redigeert. 

Andere overzichten van klinische studies

Voor andere overzichten van klinische studies, bekijk het overzicht van websites en apps met klinische trial informatie op de DORP-website. Er zijn gelukkig steeds betere overzichten van oncologische trials. DORP heeft een overzicht gemaakt van alle websites en apps met trials die in Nederland of België includeren.  

Gerelateerd nieuws

Beslisboom Trofoblastziekten op Oncoguide

Vanaf heden staat de beslisboom Trofoblast op Oncoguide.nl en in de Oncoguide-app. Deze beslisboom is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren. In de beslisboom is het zorgproces met alle beslismomenten overzichtelijk weergegeven voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

lees verder

Professionele hulp bij overgangsklachten via Verwijsgids Kanker

Verschillende behandelingen tegen kanker, of ter preventie van kanker, kunnen leiden tot een vervroegde overgang of overgangsklachten. Sommige vrouwen hebben zulke hevige klachten dat normaal functioneren lastig wordt. Voor professionele hulp kunnen zij terecht bij een verpleegkundig overgangsconsulente. Sinds kort zijn de adresgegevens van overgangsconsulenten opgenomen in de Verwijsgids Kanker op verwijsgidskanker.nl. Deze Verwijsgids Kanker wordt door IKNL onderhouden en bevat gegevens van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s voor aanvullende zorg en begeleiding voor mensen met kanker. 

lees verder