Rapportage endometriumcarcinoom: vergelijking ziekenhuisregio’s

Door informatie over variatie in diagnostiek en behandelingen periodiek met elkaar te bespreken, kunnen we samen de kwaliteit van zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker in Nederland verbeteren. Dit gebeurt onder andere met behulp van de regiorapportages endometriumcarcinoom. In deze regiorapportages wordt een overzicht gegeven van diagnoses en behandelingen met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Op basis van deze regiorapportages heeft IKNL een landelijk rapport gemaakt. Dit rapport beschrijft de variatie in oncologische zorg voor patiënten met een endometriumcarcinoom van 2012 tot en met 2016 naar regio.

Bij endometriumcarcinoom ontwikkelt de tumor zich in het slijmvlies van de
baarmoeder. 

In 2017 zijn in alle regionale tumorwerkgroepen in Nederland de regiorapportages endometriumcarcinoom besproken. Dit heeft geleid tot waardevolle discussies over variatie in zorg en behandeling. Het landelijke rapport geeft een overzicht van diagnostische, chirurgische, radiotherapeutische en systemische zorg. Het rapport heeft als doel de discussie over verschillen in zorg te faciliteren, om de kwaliteit van zorg continu verder te verbeteren.  

Download 

Rapportage endometriumcarcinoom

Kleine verschillen tussen regio’s in diagnostiek en behandeling

Tussen de regio’s zagen we geen noemenswaardige verschillen in de patiëntenpopulaties. Er zijn twee verschillen gevonden in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met endometriumcarcinoom. 

  • Er is een verschil tussen regio’s in het aantal lymfeklieren dat wordt verwijderd tijdens de stadiëringsoperaties voor het klinisch laag stadium sereus en/of clearcell endometriumcarcinoom. Hierbij is met name opvallend dat er in 19 tot 38% van de patiënten helemaal geen lymfeklieren worden verwijderd.
  • Het percentage geopereerde patiënten dat adjuvante brachytherapie krijgt bij een hoog-intermediair endometriumcarcinoom is 95%, waarbij er één regio onder de 90% scoort. De adjuvante therapie voor het hoog risico endometriumcarcinoom varieert in een grotere mate, en is waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan bewijs voor ofwel radiotherapie ofwel chemotherapie.

Hoge overleving in alle regio’s

De gevonden verschillen in behandeling vertalen zich niet door in de relatieve overleving. Doordat de meeste patiënten in een laag stadium worden gediagnosticeerd is er een hoge relatieve overleving in alle regio’s. 

De gevonden verschillen in diagnostiek en behandeling leveren inzicht in de klinische praktijk op basis waarvan bijvoorbeeld richtlijnaanpassingen gedaan kunnen worden, waarmee de zorg verder geoptimaliseerd kan worden. De vergelijking geeft ook kansen voor discussie over verschillen tussen regio’s. De Nederlandse Kankerregistratie kan landelijke en regionale tumorwerkgroepen op deze manier aanknopingspunten bieden bij hun doelstelling om zorg en behandeling continu te verbeteren.