Positieve psychologische veranderingen beschermen niet tegen angst/depressie

Veel patiënten met eierstokkanker ervaren angstige en depressieve klachten. Positieve psychologische veranderingen (zoals levensperspectief, persoonlijke groei en sociale relaties) lijken daarbij niet samen te hangen met het ervaren van minder angst of depressieve klachten bij patiënten met eierstokkanker en hun partners. Dat blijkt uit onderzoek van Christopher Camara (Tilburg University) en collega’s. Patiënten met eierstokkanker hebben wel meer last van angst dan hun partners, terwijl er geen verschillen zijn gevonden in depressieve klachten bij deze paren. 

Het was tot dusver onbekend of positieve, psychologische veranderingen (bijvoorbeeld levensperspectief, persoonlijke groei en sociale relaties) na de diagnose eierstokkanker kunnen bijdragen aan het verminderen van angst en depressie bij patiënten en hun partners. Het eerste doel van deze studie was om verschillen in angst en depressie te beoordelen tussen patiënten met eierstokkanker en hun partners. Het tweede doel was om de onderlinge samenhang te onderzoeken tussen positieve psychologische veranderingen bij patiënten en partners en toename van angst en depressieve symptomen. De studie is uitgevoerd met behulp van PROFILES, het patiëntenvolgsysteem dat Tilburg University en IKNL hebben ontwikkeld.

Vragenlijst

Aan dit onderzoek namen 130 Nederlandse paren deel, van wie één partner tussen 2000 en 2010 was gediagnosticeerd met eierstokkanker of borderline eierstokkanker en tevens was geregistreerd door de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In september 2011 kregen deze personen een vragenlijst toegezonden, inclusief de Hospital Anxiety and Depression Scale (voor het meten van angst en depressieve klachten) en de Cancer Survivors (Partners) Unmet Needs measure (voor het signaleren van positieve, psychologische veranderingen).

Een multivariate regressieanalyse toonde aan dat patiënten een hogere angst rapporteerden dan hun partners zonder verschillen in depressieve klachten. Tegen de verwachtingen van de onderzoekers in liet een model waarmee de onderlinge associaties van patiënt en partner werd onderzocht geen individuele of dyadische samenhang zien tussen positieve, psychologische veranderingen en aanwezigheid van angst of depressieve symptomen.

Conclusies en aanbevelingen

Christopher Camara en collega’s concluderen dat patiënten met eierstokkanker meer last hebben van angst dan hun partners, hoewel er geen verschillen zijn gevonden met betrekking tot depressieve klachten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat patiënten met eierstokkanker en hun partners wel hogere niveaus van angst en depressie ervaren vergeleken met patiënten met borderline eierstokkanker en hun partners, hoewel de verschillen klein zijn en alleen significant voor partners met depressieve ervaringen.

Positieve, psychologische veranderingen (levensperspectief, persoonlijke groei en sociale relaties) ervaren door patiënten en hun partners hangen volgens de onderzoekers niet samen met angst en depressieve klachten bij patiënt of partner. Dit duidt er op dat positieve, psychologische veranderingen onafhankelijk lijkt te zijn van angst of depressieve klachten. Aangezien patiënten met eierstokkanker en hun partners vaak te maken hebben met een hoge mate van angst en depressie, zouden deze koppels toegang moet hebben tot ondersteunende zorg om hier beter mee te leren omgaan. Verder is aanvullend onderzoek nodig om te beoordelen of interventies bij paren geschikt zijn om deze klachten te verminderen.
 

  • Camara C, Caroline Vos M, de Rooij BH, Pijnenborg JMA, Boll D, van de Poll-Franse LV, Ezendam NPM. ‘The role of positive psychological changes in anxiety and depression of patients with ovarian tumors and their partners: an observational study from the population-based PROFILES registry’. Support Care Cancer. 2018 Jun 29.
  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl 
Gerelateerd nieuws

Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen 

netwerken

Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek het artikel ‘Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen’. Oncologiezorgnetwerken zijn regionale of lokale netwerken van zorgverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen, die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen. Het artikel pleit voor meer multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken in Nederland om te komen tot een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis. 

lees verder

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder