Patiënten met kanker ervaren in laatste drie maanden lagere kwaliteit van leven

Patiënten met kanker ervaren in de laatste drie maanden van hun leven een lagere kwaliteit van leven, een lager functioneren en een hogere symptoomlast van vermoeidheid en gebrek aan eetlust in vergelijking met de periodes hieraan voorafgaand. Dat blijkt een secundaire analyse van zelfgerapporteerde gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van 458 patiënten met kanker in hun laatste levensjaar, uitgevoerd door Natasja Raijmakers van IKNL.

De resultaten uit het onderzoek komen overeen met het ziektetraject ‘short period of evident decline’ (voornamelijk bij kanker) van Murray et al, waarin hij beschrijft dat het ziektetraject van een patiënt met kanker zich kenmerkt door goed functioneren voor lange tijd, met een sterke afname van functie in de laatste fase voor het overlijden tot aan het overlijden.

Ook ervaren gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven laat een soortgelijk traject zien. Deze duidelijke afname van kwaliteit van leven in de laatste maanden van het leven kan dienen als een goede indicatie van de naderende dood en kan dienen als een belangrijke trigger voor communicatie en besluitvorming rondom het levenseinde en besluitvorming over geschikte behandelingen en ondersteunende zorg.

PROFILES

Het onderzoek is gebaseerd op 892 patiënten die gedurende het laatste jaar van hun leven een vragenlijst over hun ervaren kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30) hebben ontvangen via PROFILES: ‘Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-term Evaluation of Survivorship’. PROFILES is een registratie om de impact van kanker en de behandeling ervan te onderzoeken door een population-based-cohort-onderzoek (www.profielstudie.nl).

Meer informatie

Dit onderzoek van Natasja Raijmakers, Myrte Zijlstra, Janneke van Roij, Olga Husson, Simone Oerlemans en Lonneke van de Poll-Franse is beschreven in het artikel Health-related quality of life among cancer patients in their last year of life: results from the PROFILES registrygepubliceerd in Support Care Cancer in de editie april 2018.

Gerelateerd

Ontwarren van de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven

verdrietig ouder echtpaar zit bij elkaar

Kwaliteit van leven is een belangrijke, maar complexe uitkomst van zorg voor patiënten met gevorderde kanker. Het houdt zowel verband met fysieke en psychosociale symptomen, als met de ziektepercepties van patiënten. Ziektepercepties zijn de persoonlijke ideeën die iemand heeft ontwikkeld om zijn of haar ziekte te duiden of begrijpen. Het is onduidelijk hoe ziektepercepties de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloeden. Daarom onderzochten Floortje Mols en haar collega’s de interveniërende rol van angst en depressie in de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven.

lees verder

eQuiPe-studie: ervaringen van patiënten met gevorderde kanker & naasten

eQuiPe-studie: ervaringen van patiënten met gevorderde kanker & naasten

De eQuiPe-studie is een prospectieve longitudinale studie naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten dit ervaren. De resultaten van de studie dragen bij aan verdere verbetering van de palliatieve zorg voor patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Ruim 1000 patiënten en 855 naasten doen mee aan de eQuiPe-studie.

lees verder