Kanker Nazorg Wijzer biedt inzicht en aanbevelingen voor (ex-)patiënten

In Nederland zijn veel psychosociale interventies in studieverband ontwikkeld. Van een aantal van deze interventies is de evidentie vastgesteld, maar heeft nog geen of beperkte  implementatie plaatsgevonden. Met het door KWF Kankerbestrijding gesubsidieerde project ‘Implementatie evidence-based psychosociale interventies voor mensen met kanker’ zet IKNL zich in voor de implementatie van vijf evidence-based interventies (EBI’s) op het gebied van psychosociale oncologische zorg in de klinische praktijk.

Een van de interventies waar IKNL zich voor inzet, is het implementeren van de Kanker Nazorg Wijzer. Het gaat hierbij om een evidence-based en gepersonaliseerd online zelfmanagement programma dat ontwikkeld is door de open Universiteit Heerlen. Dit programma is gemaakt voor patiënten met kanker bij wie de behandeling succesvol is afgerond. Het bestaat uit acht advies-op-maat modules over stemming, vermoeidheid, relaties & intimiteit, werk, bewegen, voeding, roken en restklachten. De Kanker Nazorg Wijzer bevat tevens informatie over algemene, ziektegerelateerde onderwerpen. 

Inzicht en persoonlijke aanbevelingen

Met het online programma krijgen deelnemers inzicht in de door hen ervaren psychosociale en leefstijlgerelateerde risico’s en problemen, gevolgd door gepersonaliseerde aanbevelingen om specifieke modulen te doorlopen. Patiënten zijn niet aan tijd gebonden en vrij om specifieke modulen te kiezen. Ook staat het vrij om ze allemaal te doorlopen. Doordat het programma volledig automatisch en zelfstandig te gebruiken is, kunnen gebruikers op elk tijdstip en elke plek op hun persoonlijke website inloggen. 

(Ex-)patiënten krijgen een half jaar toegang tot het programma; een verwijzing is niet nodig. Het programma wordt bovendien gratis aangeboden. Wanneer patiënten behoefte hebben aan intensievere ondersteuning, of wanneer andere hulp geïndiceerd is bijvoorbeeld vanwege de ernst van de problemen, wordt verwezen naar additionele nazorgmogelijkheden.

Promotieonderzoek

Op 8 maart 2018 verdedigen twee promovendi, die onderzoek hebben gedaan naar de effectiviteit van dit programma, hun proefschrift aan de Open Universiteit in Heerlen.  Roy Willems heeft zich gericht op de evaluatie van de effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op de kwaliteit van leven, angst, depressie en vermoeidheid van (ex-)patiënten. Iris Kanera heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op beweging, voeding en roken.

Kanker Nazorg Wijzer op kanker.nl

De Kanker Nazorg Wijzer is vanaf 8 maart 2018 online beschikbaar komen voor (ex-)patiënten met kanker via de website www.kanker.nl. De nazorgwijzer is gerealiseerd met een subsidie van KWF Kankerbestrijding in samenwerking met IKNL, www.kanker.nl en de Open Universiteit. De Kanker Nazorg Wijzer is vanaf 8 maart beschikbaar op www.kanker.nl 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn adviseert regelmatig monitoren psychosociale problematiek

Er is veel aandacht voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, maar psychosociale oncologische zorg maakt hier in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van uit. Dankzij de herziene landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’, die tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie is aangeboden, kunnen zorgprofessionals betere psychosociale zorg geven aan patiënten met kanker, zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn.

lees verder

Onderling vertrouwen in kennis en kunde belangrijk bij subsitutie van nazorg

Is het mogelijk dat specialisten en huisartsen samen de oncologische nazorg dragen? Deze vraag vormt de kern van een discussie waar veel zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers binnen de oncologische zorg zich al geruime tijd mee bezig houden. KWF Kankerbestrijding en het Nederlands Huisartsen Genootschap onderschrijven in rapporten een grotere rol voor de eerstelijn in de nazorg voor patiënten met kanker. Het streven naar meer samenwerking tussen zorgverleners in de tweede- en eerste lijn sluit dan ook naadloos aan op de veldagenda ‘Kankerzorg maakt zich op voor de toekomst’ die wordt uitgewerkt in de Taskforce Oncologie.

lees verder