Taskforce Cancer Survivorship wil betere zorg realiseren voor ex-patiënten

Dinsdag 19 januari is de Taskforce Cancer Survivorship van start gegaan, een initiatief van een groep zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers en onderzoekers. Zij streven ernaar hun expertise en krachten te bundelen om de begeleiding en zorg voor mensen die leven met kanker en de gevolgen daarvan verder te verbeteren. Peter Huijgens, bestuursvoorzitter van IKNL, geeft 24 maart een toelichting op de plannen tijdens het 2e Nationale Kankeroverleverschap Symposium in de Jaarbeurs in Utrecht. “Er is een stortvloed aan initiatieven in het land. De volgende stap is dat er meer cohesie en focus nodig is op de hele belangrijke dingen. Daarom moeten we actie ondernemen.”

Steeds meer mensen overleven kanker als gevolg van verbeteringen in de oncologische zorg. Bijna tweederde van de patiënten die een oncologische behandeling kregen, is vijf jaar na diagnose nog in leven. De verwachting is dat dit aantal in 2022 met 35% is gestegen. Deze toename in de overleving is een fenomenaal succes, maar het plaatst zorgverleners ook weer voor nieuwe uitdagingen, zoals het monitoren op terugkeer van de ziekte en het behandelen van en omgaan met effecten die tijdens of direct na de behandeling of zelfs lang daarna optreden.

Kansen ter verbetering
In Nederland zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten en initiatieven ontwikkeld voor mensen die eerder zijn behandeld vanwege kanker. Desondanks zien zorgprofessionals nog volop kansen ter verbetering. Ex-patiënten krijgen bijvoorbeeld lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben. Daarom is er nog meer focus nodig op de zorgbehoeften van deze mensen kennisdeling en betere afstemming tussen de zorgverleners kunnen bijdragen aan verdere optimalisatie van de zorg.

De inzet van de Taskforce Cancer Survivorship is er op gericht initiatieven te verbinden die bijdragen aan verbetering van integrale zorg en continuïteit van deze zorg voor voor mensen die leven met kanker en de gevolgen daarvan. Het gaat hierbij om passende aandacht en zorg voor zowel fysieke, psychische, sociale als spirituele behoeften en klachten van (ex-)patiënten. Ook soepele overgangen in de zorgketen, bijvoorbeeld via nauwere samenwerking tussen zorgverleners in de eerste- en tweedelijn, bij de begeleiding van ex-patiënten krijgt hierbij aandacht.

Werkwijze en deelthema’s
De taskforce richt zich enerzijds op het realiseren van overzicht, kennisdeling en focus op zorgverlening aan ex-patiënten. Anderzijds werkt de taskforce aan implementaties van best practices en het opstellen van een onderzoeksagenda. De inspanningen zijn verdeeld over vier deelthema’s: 

  • Late effecten: vooral medisch, zoals kans om een recidief en nieuwe tumoren, hartfalen, osteoporose, etc.

  • Psychosociale en fysieke effecten: bijvoorbeeld problemen met omgaan met de ziekte kanker, angst, depressieve klachten, conditieverlies, etc.

  • Werk en werkhervatting; ex-patiënten ondervinden vaak problemen als ze na hun ziekte weer aan de het werk willen.

  • Organisatie van begeleiding en zorg: inventariseren en wegnemen van knelpunten in de organisatie van de begeleiding en zorg voor ex-patiënten na behandeling van kanker in Nederland.

Een plan van aanpak voor deze deelthema’s wordt momenteel voorbereid in subwerkgroepen. Waar mogelijk sluit de Taskforce Cancer Survivorship aan bij bestaande gremia, zoals de Taskforce Oncologie en het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie. Het initiatief wordt gefaciliteerd door IKNL.

Symposium Kankeroverleverschap
In de Jaarbeurs in Utrecht vindt 24 maart 2017 het 2e Nationale Kankeroverleverschap Symposium plaats. De organisatie van dit symposium is in handen van Quadia / Medical Meetings. 


Peter Huijgens (voorzitter IKNL) blikt terug op het symposium van vorig jaar: “We hebben een duidelijker beeld gekregen van de stortvloed aan initiatieven in het land om patiënten na hun behandeling te helpen om weer een beetje op de rails te komen. De volgende stap is dat er meer cohesie nodig is. We moeten meer gaan focussen op de hele belangrijke dingen… en de onbelangrijke dingen misschien even weglaten. We moeten actie gaan ondernemen.”

  • Meer informatie over de Taskforce Cancer Survivorship is verkrijgbaar bij Jeannette Hellendoorn, teamleider Oncologische zorg. j.hellendoorn@iknl.nl

categorie: Survivorship
Gerelateerd

PROFIEL: kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met en na kanker

PROFIEL meet kwaliteit van leven

De afgelopen jaren groeide PROFIEL, een samenwerkingsverband tussen IKNL en Tilburg University, uit tot een register waarin patiënt gerapporteerde uitkomsten en biomedische gegevens worden gekoppeld aan de Nederlandse Kankerregistratie. Dat leidt tot veel onderzoeksmogelijkheden waarmee kwaliteit van leven voor mensen die leven met en na kanker kan verbeteren. De onderzoekers achter PROFIEL publiceerden over het register in het Journal of the National Cancer Institute en zetten de mogelijkheden, kansen en geleerde lessen op een rij. 

lees verder

Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. 

lees verder