Pathologie-diagnostiek beter en sneller door digitale beelduitwisseling

De Nederlandse pathologen en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) bouwen aan een landelijke platform voor uitwisseling van digitale beelden voor diagnostische toepassingen. Vandaag werd een contract gesloten met SECTRA voor het ontwikkelen van dit platform. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiënten makkelijker en sneller zal gaan. Het project wordt mede-ondersteund door IKNL. 

De pathologie digitaliseert momenteel in snel tempo: pathologie-diagnosen zullen steeds vaker gesteld worden op digitale beelden in plaats van met de microscoop. Binnenkort wordt het mogelijk om deze beelden ook tussen pathologie-afdelingen uit te wisselen. De pathologen sloten vandaag een contract met Sectra voor de bouw van het beelduitwisselingsplatform PIE (pathology image exchange). Zo’n landelijk platform is uniek in de wereld.

Tot nu toe vindt de uitwisseling van patiëntmateriaal plaats per gewone post. Dit gebeurt als een patiënt wordt doorverwezen van het ene naar het andere ziekenhuis of als een patholoog in een ziekenhuis een specialist wil raadplegen, of als een groep pathologen gezamenlijk naar beelden willen kijken (panelbeoordeling). Deze manier van transport  is gevoelig voor verlies en beschadiging.

Digitale uitwisseling van beelden
Digitale uitwisseling van beelden voorkomt deze problemen en komt bovendien de kwaliteit en snelheid van pathologie-onderzoek en consultatie ten goede. Zo draagt PIE bij aan de kwaliteit van de diagnose voor de patiënt, en daarmee ook aan de beste behandeling voor de patiënt. Het platform zal naar verwachting medio 2017 in bedrijf zijn.

De Zweedse firma SECTRA heeft na een Europese aanbestedings-procedure het project gegund gekregen door stichting Pathologie Projecten. SECTRA zal het project uitvoeren samen met RAM Mobile Data en Deutsche Telekom Healthcare. Het nieuwe PIE platform zal aansluiten op het landelijke netwerk van PALGA. Zo zijn privacygevoelige gegevens volgens de hoogste standaard beveiligd.

Het project wordt mede-ondersteund door IKNL. IKNL wil hiermee een impuls geven aan innovatie van paneldiagnostiek in de pathologie. De Nederlandse vereniging voor pathologie en stichting PALGA zijn van mening dat hiermee opnieuw een grote vooruitgang wordt geboekt in de kwaliteit van de pathologie diagnostiek.

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie
De Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) is de overkoepelende organisatie voor klinische pathologie, dierpathologie en experimentele pathologie (pathobiologie). De vereniging telt ruim zeshonderd leden en stelt zich ten doel om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied van de pathologie. NVVP is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Pathologie Projecten.

  • Meer informatie: NVVP

Stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

PALGA beheert een databank met alle pathologie-uitslagen en een computernetwerk voor gegevens uitwisseling met alle pathologie-laboratoria in Nederland voor: incidentiemelding aan de kankerregistratie, evaluatie en monitoring bevolkingsonderzoeken, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, directe patiënt zorg (landelijke pathologie-historie beschikbaar) en ondersteuning van medische kwaliteitscontrole. Stichting PALGA is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Pathologie Projecten.

  • Meer informatie: PALGA

  • Stichting Pathologie Projecten
    Stichting Pathologie Projecten (SPP) heeft ten doel de communicatie en informatievoorziening binnen en tussen de laboratoria en tussen de laboratoria en derde partijen te bevorderen. De SPP tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van zelfstandig gefinancierde projecten voor derde partijen. 

Gerelateerd nieuws

MDS-classificatie in Nederland verbeterd, maar er blijft ruimte voor verbetering

Naleving van de classificatie van myelodysplastische syndromen (MDS) is tussen 2001 en 2014 verbeterd in Nederland. Toch worden nog niet alle diagnostische en prognostische procedures optimaal benut bij sommige subgroepen MDS-patiënten. Dat concluderen Avinash Dinmohamed (Erasmus MC, IKNL) en collega’s van Erasmus MC, Reinier de Graaf Groep en VUmc aan de hand van een studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Implementatie van de nieuwe WHO classificatie (2016) zal volgens de onderzoekers geen grote problemen veroorzaken, aangezien hierin slechts subtiele veranderingen zijn aangebracht.

lees verder