Boek over ‘Markov Decision Processes’ en inzet bij follow-up borstkanker

De frequentie en duur van de follow-up na behandeling van borstkanker is nog steeds onderwerp van discussie. Maarten Otten, Annemieke Witteveen en collega’s van Universiteit Twente en IKNL beschrijven in het recent verschenen boek ‘Markov Decision Processes in Practice’ een studie waarin onderzocht is hoe de follow-up van deze patiënten optimaal kan worden ingericht. 

De huidige follow-up voor patiënten met borstkanker bestaat uit een jaarlijkse mammografie gedurende de eerste vijf jaar na de behandeling. Deze follow-up is niet afhankelijk van persoonlijke risico’s die een patiënt heeft op het ontwikkelen van een locoregionaal recidief of tweede primaire tumor. In hoofdstuk 7 van het boek ‘Markov Decision Processes in Practice’ beschrijven Maarten Otten en collega’s de uitkomsten van een studie, waarin inzicht wordt gegeven in het toewijzen van middelen voor een optimale en persoonlijke follow-up.

De auteurs beschrijven een tijdschema op basis van het Partially Observable Markov Decision Process-model  (POMDP) met een duidelijk eindpunt met als doel het totale aantal te verwachten quality-adjusted life years (QALYs) voor deze patiënten te maximaliseren. De studie werd uitgevoerd met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. 

Met dit model wordt met intervallen van een half jaar gekeken of er wel of geen mammografie gemaakt moet worden.  In het model kan eventuele terugkeer van de ziekte worden gedetecteerd door zowel een mammografie of door de vrouwen zelf (zelf-detectie), wat overeenkomt met de praktijk. Een voorbeeld van optimalisering wordt gegeven op basis van indeling en differentiatie van de primaire tumor. 

“Onze resultaten suggereren dat een iets intensievere follow-up gewenst is voor patiënten met een hoog-risico en slecht gedifferentieerde tumor; en een minder intensief follow-up schema voor patiënten in de andere risicogroepen.”
 

  • J.W.M. Otten, A. Witteveen, I.M.H. Vliegen, S. Siesling, J.B. Timmer en M.J. IJzerman: Chapter 7: ‘Stratified Breast Cancer Follow-Up Using a Partially Observable MDP’ (Markov Decision Process).

  • Het boek ‘Markov Decision Processes in Practice’ is verschenen in de serie ‘International Series in Operations Research & Management Science’ bij uitgeverij Springer.

Gerelateerd nieuws

Gepersonaliseerde follow-up: betere risico-inschatting & lagere zorgkosten

Gepersonaliseerde follow-up: betere risico-inschatting & lagere zorgkosten

De follow-up baseren op de individuele risico-inschatting van locoregionale recidieven kan bijdragen aan verlaging van het aantal follow-up-afspraken en levert een besparing op de zorgkosten. Teresa Draeger (Universität Regensburg, Universiteit Twente) geeft aan dat in de gebruikte simulatiemodellen, waarbij het INFLUENCE nomogram is gebruikt, een beperkt risico op vertraagde detectie van locoregionale recidieven wordt geaccepteerd.

lees verder

Deelname bevolkingsonderzoek leidt tot daling gevorderd stadium borstkanker

Deelname bevolkingsonderzoek leidt tot daling gevorderd stadium borstkanker

Borsttumoren die gevonden worden tijdens het bevolkingsonderzoek naar borstkanker hebben, onafhankelijk van de gehanteerde definitie voor gevorderde borstkanker, minder vaak een gevorderd stadium. Dat blijkt uit een studie van Linda de Munck (IKNL) en collega’s. Impliciet geeft deze uitkomst  een indicatie dat vroege opsporing leidt tot een verschuiving van het tumorstadium en daarmee ook vermindering van de behandelgerelateerde last en sterfte door borstkanker.

lees verder