Boek over ‘Markov Decision Processes’ en inzet bij follow-up borstkanker

De frequentie en duur van de follow-up na behandeling van borstkanker is nog steeds onderwerp van discussie. Maarten Otten, Annemieke Witteveen en collega’s van Universiteit Twente en IKNL beschrijven in het recent verschenen boek ‘Markov Decision Processes in Practice’ een studie waarin onderzocht is hoe de follow-up van deze patiënten optimaal kan worden ingericht. 

De huidige follow-up voor patiënten met borstkanker bestaat uit een jaarlijkse mammografie gedurende de eerste vijf jaar na de behandeling. Deze follow-up is niet afhankelijk van persoonlijke risico’s die een patiënt heeft op het ontwikkelen van een locoregionaal recidief of tweede primaire tumor. In hoofdstuk 7 van het boek ‘Markov Decision Processes in Practice’ beschrijven Maarten Otten en collega’s de uitkomsten van een studie, waarin inzicht wordt gegeven in het toewijzen van middelen voor een optimale en persoonlijke follow-up.

De auteurs beschrijven een tijdschema op basis van het Partially Observable Markov Decision Process-model  (POMDP) met een duidelijk eindpunt met als doel het totale aantal te verwachten quality-adjusted life years (QALYs) voor deze patiënten te maximaliseren. De studie werd uitgevoerd met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. 

Met dit model wordt met intervallen van een half jaar gekeken of er wel of geen mammografie gemaakt moet worden.  In het model kan eventuele terugkeer van de ziekte worden gedetecteerd door zowel een mammografie of door de vrouwen zelf (zelf-detectie), wat overeenkomt met de praktijk. Een voorbeeld van optimalisering wordt gegeven op basis van indeling en differentiatie van de primaire tumor. 

“Onze resultaten suggereren dat een iets intensievere follow-up gewenst is voor patiënten met een hoog-risico en slecht gedifferentieerde tumor; en een minder intensief follow-up schema voor patiënten in de andere risicogroepen.”
 

  • J.W.M. Otten, A. Witteveen, I.M.H. Vliegen, S. Siesling, J.B. Timmer en M.J. IJzerman: Chapter 7: ‘Stratified Breast Cancer Follow-Up Using a Partially Observable MDP’ (Markov Decision Process).

  • Het boek ‘Markov Decision Processes in Practice’ is verschenen in de serie ‘International Series in Operations Research & Management Science’ bij uitgeverij Springer.

Gerelateerd

Huidige leeftijdsindeling voor follow-up van borstkanker is suboptimaal

Huidige leeftijdsindeling voor follow-up van borstkanker is suboptimaal

De huidige, op leeftijdsgroepen gebaseerde, aanbevelingen voor de follow-up volgend op de eerste vijf jaar follow-up van borstkanker zijn suboptimaal. Dat concluderen Annemieke Witteveen (Universiteit Twente) en collega’s aan de hand van een studie met gegevens van ruim 18.500 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Om tot een echt gepersonaliseerde follow-up te komen, die het feitelijke risico op terugkeer van de ziekte beter reflecteert, dient met meer factoren rekening gehouden te worden.

lees verder

Krijgen patiënten met borstkanker de beste (persoonlijke) nazorg?

Dit voorjaar is een landelijke inventarisatie van de nazorg voor patiënten met borstkanker gestart waarin IKNL, BVN, V&VN Oncologie en de Santeon ziekenhuizen nauw samenwerken. Doordat de overlevingskansen van vrouwen na borstkanker de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn, is aandacht nodig voor de zorg voor de gevolgen van kanker. Goede nazorg en nacontrole betekent dat patiënten en ex-patiënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben, zodat late gevolgen van de behandeling worden voorkomen of tijdig worden herkend. Echter, onduidelijk is hoe deze nazorg efficiënt en doelmatig ingezet kan worden, rekening houdend met de wensen van de patiënt.

lees verder