Miltbestraling mogelijk waardevolle behandeloptie kwetsbare CLL-patiënt

Radiotherapeutische behandeling van de milt is weliswaar een oude methode, maar een behandeloptie die zeker niet mag worden vergeten bij kwetsbare (oudere) patiënten met symptomatische, chronische lymfatische leukemie (CLL) die daarnaast te maken hebben met comorbiditeiten. Die conclusie trekken Anna Aalbers (Reinier de Graaf Ziekenhuis) en collega’s in een artikel in The Netherlands Journal of Medicine. Volgens de onderzoekers kan bestraling van de milt bij deze patiënten bijdragen aan langere perioden van hematologische remissie en verbeterd welbevinden met slechts geringe of geen toxiciteit.

Chronische lymfatische leukemie is een veel voorkomende hematologische maligniteit die voornamelijk voorkomt bij ouderen. Deze patiënten hebben vaak comorbiditeiten, zodat een passend compromis gevonden moet worden tussen het gebruik van oude en nieuwe systemische therapieën. 

Prevalentie comorbiditeiten 
In de publicatie beschrijven de onderzoekers de prevalentie van comorbiditeiten bij patiënten met chronische lymfatische leukemie met behulp van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) afkomstig van patiënten uit Zuid-Nederland. Comorbiditeiten waren aanwezig bij 67% van de mannelijke en 63% van de vrouwelijke patiënten en steeg met oplopende leeftijd.

Verder beschrijven de onderzoekers de bijdrage van lokale en abscopale bestraling van de milt bij vier patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet geschikt waren voor systemische chemo-immunotherapie vanwege de aanwezigheid van ernstige comorbiditeiten of die niet bereid waren om systemische therapie te ontvangen.

Conclusie 
Anna Albers en collega’s concluderen dat, hoewel bestraling van de milt een oude methode is, de resultaten van deze studie, maar ook eerdere studies aantonen dat radiotherapie niet mag worden vergeten als een potentieel effectieve, palliatieve behandeloptie bij kwetsbare (oudere) patiënten met symptomatische chronische lymfatische leukemie die daarnaast te maken hebben met comorbiditeiten. Deze behandeling kan bijdragen aan langere perioden van hematologische remissie en een verbeterd welbevinden met een geringe of geen toxiciteit.  

  • Aalbers AM, Aarts MJ, Krol AD, Marijnen CA, Posthuma EF: ‘The beneficial local and abscopal effect of splenic irradiation in frail patients with chronic lymphocytic leukaemia’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl