IKNL-onderzoekers geven presentaties op 11th Dutch Hematology Congress

In Congrescentrum Papendal in Arnhem wordt 25, 26 en 27 januari 2017 het 11th Dutch Hematology Congress gehouden en op 25 januari tevens het 6e Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie. Tijdens dit congres worden fundamentele en klinische vorderingen op het gebied van benigne en maligne hematologie gepresenteerd die het afgelopen jaar in Nederland zijn bereikt. 

Op het programma staan gesproken presentaties, laptopsessies, meet-the-expert sessies en een masterclass. Onder de sprekers bevinden zich twee onderzoekers van IKNL, dr. Simone Oerlemans en dr. Avinash Dinmohamed. Bovendien worden ook twee landelijke rapporten van het NKR-hemato-oncologieregister gepresenteerd.

Presentaties Simone Oerlemans
Simone Oerlemans verzorgt op woensdag 25 januari 2017 twee presentaties. De eerste (09:30 - 10:30) is een zogeheten laptopsessie, waarin ze ingaat op de ontwikkeling van de cross-culturele EORTC-vragenlijst voor onderzoek naar de kwaliteit van leven van patiënten met een lymfoom. De tweede is een mondelinge presentatie (15:15 - 15:30) die gaat over de wens van patiënten met een lymfoom om hun persoonlijke kwaliteit-van-leven-score te vergelijken met die van andere patiënten.

Presentatie Avinash Dinmohamed
Avinash Dinmohamed verzorgt eveneens op 15 januari tussen 15:00 - 15:15 uur een mondelinge bijdrage over een studie die hij samen met collega’s uit het Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de incidentie, primaire behandeling en overleving van patiënten met een primair centraal zenuwstel lymfoom. Deze studie is gebaseerd op gegevens van de Nederlandse Kankerregistatie (NKR) van patiënten die tussen 1989 en 2014 zijn gediagnosticeerd.

Sessie NVvH, HOVON en patiëntenverenigingen
Samen met drs. Jan de Jong (Hematon) en dr. Ward Posthuma (Reinier de Graaf Gasthuis) verzorgt Avinash Dinmohamed ook een gezamenlijke sessie van NVvH, HOVON en patiëntenverenigingen op 27 januari (10:30 – 12:00) onder de titel ‘Patiëntenregistratie: wie heeft er wat aan’. Aanmelden voor deze sessie is mogelijk via het registratieformulier op de website van het congres.

Twee rapportages hemato-oncologieregister 
Tijdens deze sessie presenteert Avinash Dinmohamed ook twee landelijke rapporten van het Hemato-oncologieregister van de NKR, gerealiseerd in samenwerking met IKNL, NVvH, HOVON, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, SIG Hematologie en Hematon. Daarin worden trends beschreven rond diagnostiek en behandeling van multipel myeloom in Nederland en diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) in 2014.

6e Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie
In Congrescentrum Papendal vindt op 25 januari tevens het 6e Verpleegkundig Symposium plaats speciaal gericht op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De organisatie is in handen van SIG Hematologie (onderdeel van V&VN oncologie) in samenwerking met het Dutch Hematology Congress. Er is ruimte voor inbreng van eigen bijdrages. Meer informatie is te vinden op de website van SIG Hematologie.

Beide bijeenkomsten bieden een compacte nascholing voor hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België.

Gerelateerd nieuws

Studies met NKR-data op Dutch Hematology Congress

Op het 14e Dutch Hematology Congress werden een aantal studies gepresenteerd op basis van NKR-data. Uit studies naar CML, PCNSL en cHL blijkt dat behandelplannen die betere perspectieven bieden voor jongere patiëntgroepen niet altijd betere resultaten opleveren voor oudere patiëntgroepen. Onderzoek naar FL wijst erop dat patiënten die eerder kanker gehad hebben, meer kans hebben op tweede primaire maligniteiten. Een laatste onderzoek biedt inzichten over prognosticatie en eerstelijnsbehandeling bij CLL. In dit artikel vindt u details over deze vijf onderzoeken.

lees verder

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

lees verder