Handreiking Veilig omgaan met cytostatica beschikbaar

De handreiking Veilig omgaan met cytostatica is geautoriseerd door betrokken verenigingen en klaar voor gebruik. De handreiking is bestemd voor alle professionals betrokken bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica. Het is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en geautoriseerd door de V&VN, KNMP, NVZA en KNGF. 

Praktisch document
De handreiking is vooral een praktisch document met informatie en linken naar de actuele Arbo-convenanten. Het bevat maar liefst 66 voorbeeldwerkbladen die per instelling aangepast kunnen worden. Op ieder werkblad staat aangegeven in welk toepassingsgebied (waaronder ziekenhuis, (vervangende) thuissituatie, praktijk) het werkblad te gebruiken is en door welke professionals. Daarnaast staat beschreven hoe te handelen bij kortdurend en/of intensief patiëntcontact.

De inhoud is gebaseerd op huidige inzichten, Arbo-catalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus. Naast algemene informatie verwijst de handreiking altijd naar de juiste bron, zodat de informatie actueel blijft. 

IKNL organiseerde in het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten met zorgprofessionals over veilig werken met patiënten met cytostatica. Op basis van reacties tijdens deze bijeenkomsten zijn aanpassingen in de handreiking doorgevoerd, zodat deze nog beter bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. 

Meer informatie
De handreiking Veilig omgaan met cytostatica is beschikbaar op Oncoline. Voor vragen over de handreiking, kunt u contact opnemen met Brigitt Demmer, procesbegeleider IKNL, b.demmer@iknl.nl.

Gerelateerd nieuws

De haren uit je hoofd, interview over onderzoeken naar de impact van haaruitval

vrouw kaal pruik in hand

Haaruitval of alopecia is een van de meest voorkomende mogelijke bijwerkingen van een chemotherapiebehandeling. Het kan een grote impact hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Onderzoekers Anne Versluis en Corina van den Hurk deden, met hun collega's, verschillende onderzoeken naar haarverlies, met als doel om de ziektepercepties van vrouwelijke patiënten hierover inzichtelijk te maken en hun copingstrategieën in beeld te brengen. We spraken hen over de onderzoeken en hun bevindingen.

 

lees verder

Tekeningen geven inzicht in emotionele impact van haarverlies

Tekeningen geven inzicht in emotionele impact van haarverlies

Tekeningen van patiënten die haarverlies ondervinden door chemotherapie (alopecia) onthullen emotionele impact die relatief onderbelicht blijft in traditionele evaluaties, zoals vragenlijsten of interviews. Dat blijkt uit onderzoek van Kirsten van Alphen (IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers kunnen tekeningen nieuwe inzichten opleveren voor een betere informatievoorziening en ondersteuning van patiënten bij haarverlies ten gevolge van chemotherapie.

lees verder