Handreiking Veilig omgaan met cytostatica beschikbaar

De handreiking Veilig omgaan met cytostatica is geautoriseerd door betrokken verenigingen en klaar voor gebruik. De handreiking is bestemd voor alle professionals betrokken bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica. Het is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en geautoriseerd door de V&VN, KNMP, NVZA en KNGF. 

Praktisch document
De handreiking is vooral een praktisch document met informatie en linken naar de actuele Arbo-convenanten. Het bevat maar liefst 66 voorbeeldwerkbladen die per instelling aangepast kunnen worden. Op ieder werkblad staat aangegeven in welk toepassingsgebied (waaronder ziekenhuis, (vervangende) thuissituatie, praktijk) het werkblad te gebruiken is en door welke professionals. Daarnaast staat beschreven hoe te handelen bij kortdurend en/of intensief patiëntcontact.

De inhoud is gebaseerd op huidige inzichten, Arbo-catalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus. Naast algemene informatie verwijst de handreiking altijd naar de juiste bron, zodat de informatie actueel blijft. 

IKNL organiseerde in het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten met zorgprofessionals over veilig werken met patiënten met cytostatica. Op basis van reacties tijdens deze bijeenkomsten zijn aanpassingen in de handreiking doorgevoerd, zodat deze nog beter bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. 

Meer informatie
De handreiking Veilig omgaan met cytostatica is beschikbaar op Oncoline. Voor vragen over de handreiking, kunt u contact opnemen met Brigitt Demmer, procesbegeleider IKNL, b.demmer@iknl.nl.

categorie: Chemotherapie
Gerelateerd

Tekeningen geven inzicht in emotionele impact van haarverlies

Tekeningen geven inzicht in emotionele impact van haarverlies

Tekeningen van patiënten die haarverlies ondervinden door chemotherapie (alopecia) onthullen emotionele impact die relatief onderbelicht blijft in traditionele evaluaties, zoals vragenlijsten of interviews. Dat blijkt uit onderzoek van Kirsten van Alphen (IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers kunnen tekeningen nieuwe inzichten opleveren voor een betere informatievoorziening en ondersteuning van patiënten bij haarverlies ten gevolge van chemotherapie.

lees verder

Studie naar risico op kanker na chemotherapie in kinderjaren

Er zijn sterke aanwijzingen dat behandeling van kanker met doxorubicine tijdens de kinderjaren leidt tot een hoger risico om op latere leeftijd opnieuw kanker te ontwikkelen, met name borstkanker. Blootstelling aan het middel cyclofosfamide op jeugdige leeftijd verhoogt het risico op sarcomen. Die conclusies staan te lezen in een publicatie van Jop Teepen (Emma Kinderziekenhuis, AMC) en collega’s in de Journal of Clinical Oncology. Volgens de auteurs is deze informatie belangrijk voor het opstellen van toekomstige behandelprotocollen en richtlijnen voor de surveillance van kinderen die met chemotherapie zijn behandeld.

lees verder