Reconstructie na hoofd-halskanker veilig na zorgvuldige selectie patiënt

Chirurgische behandeling van hoofd-halstumoren kan leiden tot complexe defecten. Microchirurgische reconstructie met een vrije gevasculariseerde lap is vaak geïndiceerd om een optimaal functioneel en esthetisch resultaat te behalen. Een tumorresectie gecombineerd met een vrijelapreconstructie wordt echter veelal niet aangeboden aan oudere patiënten. In deze studie evalueren Thomas Peters (UMC Groningen) en collega's complicaties (Clavien-Dindo classificatie) en (ziektespecifieke) overleving na een vrijelapreconstructie bij oudere patiënten.

Het betreft een retrospectief onderzoek naar patiënten met hoofd-halskanker bij wie in de periode tussen 1995 en 2010 in het UMCG een primaire vrije lap reconstructie is uitgevoerd. Comorbiditeit werd geclassificeerd volgens de comorbiditeitenindex voor volwassenen (ACE-27). Complicaties werden gescoord met behulp van de Clavien Dindo classificatie, waarbij graad III - V complicaties als ernstige complicatie werden geclassificeerd omdat in die gevallen een interventie nodig is. 

Lokale en medische complicaties
Er werd verder onderscheid gemaakt tussen lokale complicaties (donor- en acceptorplaats vrije lap) en medische complicaties. Patiënten jonger dan 70 jaar en 70 jaar en ouder werden met elkaar vergeleken. In totaal werden 202 patiënten (waarvan 33 ouderen) opgenomen in deze studie. Hierbij viel op dat oudere patiënten vergelijkbare comorbidteit-scores hadden als jongere, wat duidt op stringente selectie.

Multivariate analyse toonde aan dat alleen tumorstadium een significante voorspeller was voor het optreden van lokale complicaties en dat comorbiditeit de enige significante voorspeller was voor medische complicaties. De leeftijd van de patiënt was dus geen voorspeller voor complicaties. Verder waren er geen significante verschillen in ziektespecifieke of algemene overleving tussen jongere en oudere patiënten.

Biologische leeftijd
Thomas Peters en collega's concluderen dat optimale selectie van patiënten essentieel is voor vrije lap reconstructie na oncologische hoofd-hals chirurgie. Hierbij is een zorgvuldige preoperatieve screening onmisbaar, waarbij aandacht voor comorbiditeit van belang is bij zowel jonge als oudere patiënten. De biologische leeftijd - en niet de chronologische leeftijd - bepaalt of een patiënt een geschikte kandidaat is voor vrijelapchirurgie. Patiënten mag geen chirurgie worden onthouden op basis van uitsluitend diens kalenderleeftijd.

In Nederland werd in 2013 bij 2.880 mensen hoofd-halskanker vastgesteld. In 1990 ging het om bijna 2.100 patiënten, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Belangrijke oorzaken van hoofd-halskanker zijn roken en overmatig alcoholgebruik. Meer informatie is te vinden op NKR-cijfers.

  • Thomas T. A. Peters, Sophie F. Post, Boukje A. C. van Dijk, Jan L. N. Roodenburg, Bernard F. A. M. van der Laan, Paul M. N. Werker, Gyorgy B. Halmos: 'Free flap reconstruction for head and neck cancer can be safely performed in both young and elderly patients after careful patient selection'.

Gerelateerd nieuws

Eén loket voor advies over data-aanvragen hoofd-halsonderzoek

Met ingang van vandaag kunnen onderzoekers in de hoofd-halsoncologie bij één loket terecht voor advies over data-aanvragen. Bij PRISMA, de wetenschappelijke adviescommissie hoofd-hals, kunnen onderzoekers advies aanvragen voor het doen van onderzoek met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de Dutch Head and Neck Audit (DHNA/DICA).De beoordeling van de aanvraag en het advies van PRISMA zullen worden gedeeld met de betrokken instanties waaraan data worden gevraagd. Ook kunnen de databronnen advies bij PRISMA inwinnen over een data-aanvraag. PRISMA is een samenwerking tussen de genoemde databronnen, de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (PVHH). Prof. dr. Remco de Bree, voorzitter PRISMA: ‘We hebben veel mooie data over hoofd-halskanker beschikbaar in Nederland en we willen dat die zo maximaal en goed mogelijk gebruikt worden.’

lees verder

Personal Health Train: kansen voor onderzoek bij zeldzame kankers

De Personal Health Train (PHT) is een prijswinnende innovatieve manier van data-analyse, geschikt voor onderzoeken die gebruik maken van privacygevoelige data uit meerdere databronnen. Waar normaal gesproken alle data uit verschillende bronnen verzameld moet worden, brengt de PHT de analyse naar de verschillende databronnen. Deze manier van analyse maakt het gemakkelijker om data uit verschillende (internationale) bronnen te combineren: daar liggen in het bijzonder kansen voor onderzoek naar zeldzame kankers, waar het combineren van privacygevoelige data uit verschillende bronnen en internationale samenwerking vaak essentieel is. Gijs Geleijnse, senior clinical data scientist en projectleider van het PHT-innovatieprogramma vertelt meer.

lees verder