Patiënt met kanker heeft hoge informatiebehoefte en e-loyaliteit

Onderzoek naar de digitale binding (e-loyaliteit) van patiënten met kanker toont aan dat de interesse van deze mensen niet beperkt blijft tot gebieden zoals e-commerce, maar ook aanwezig is ten aanzien van websites met informatie over kanker. De hoge informatiebehoefte onder de deelnemers kan een verklaring zijn voor de positieve relatie tussen efficiëntie en e-loyaliteit. Daarom moeten websites gericht op kankerpatiënten het eenvoudig zoeken en vinden van informatie bevorderen.

Rik Crutzen en collega's onderzochten in deze studie de perceptie van bezoekers om meer inzicht te krijgen in de e-loyaliteit ten aanzien van websites met informatie over kanker. Dit inzicht is nodig om adequaat antwoord te geven op de behoefte aan hoogwaardige informatie tijdens het volledige behandelproces van diagnose tot en met nazorg. Het is tevens een belangrijke, eerste stap op weg naar het optimaliseren van websites over kanker om de e-loyaliteit van de bezoekers te bevorderen.

Vragenlijst e-loyaliteit
De deelnemers aan deze studie bestonden uit kankerpatiënten (n = 63) en mantelzorgers (n = 202) die kankerwiehelpt.nl bezochten, een regionale website met informatie over de zorg voor alle vormen van kanker. Allen vulden een vragenlijst in om de e-loyaliteit ten opzichte van deze website te beoordelen en om de perceptie van de gebruiker (efficiëntie, effectiviteit, actief vertrouwen en plezier) na te gaan op basis van een theoretisch kader ontleend uit het veld van de e-commerce. Ook werd een gestructureerd vergelijkingsmodel gebouwd om de relaties tussen de percepties van de gebruiker en de e-loyaliteit te testen.

Uit de analyses blijkt dat de deelnemers de gezochte informatie over het algemeen konden vinden (efficiëntie), dachten dat het relevante informatie was (effectiviteit) en dat ze op basis van deze informatie konden handelen (actief vertrouwen). Het bezoek aan de site werd verder als ‘aangenaam' ervaren (plezier). Effectiviteit en plezier waren beide positief gerelateerd aan e-loyaliteit, maar dit werd gemedieerd door actief vertrouwen. Efficiëntie was positief verbonden met e-loyaliteit. De verklaarde variantie van e-loyaliteit was hoog (R2 = 0,70).

Hoge informatiebehoefte
De studie toont aan dat de perceptie van websitegebruikers niet beperkt is tot gebieden zoals e-commerce, maar ook aanwezig is in de context websites die informatie aanbieden over kanker. De hoge informatiebehoefte van de deelnemers kan volgens Rik Crutzen en collega's worden verklaard door de positieve relatie tussen efficiëntie en e-loyaliteit. Daarom is het belangrijk dat websites over de ziekte kanker de toegang tot de verstrekte informatie en het eenvoudig zoeken en vinden van deze informatie bevorderen.

  • Rik Crutzen, Nienke Beekers, Mies van Eenbergen, Monique Becker, Lilian Jongen en Liesbeth van Osch: ‘E-loyalty towards a cancer information website: applying a theoretical framework'.

categorie: Besluitvorming
Gerelateerd

Combinatie woorden en cijfers informeert patiënt nauwkeuriger over risico’s

vrouwelijke arts in gesprek met patiënt

Het gebruik van een combinatie van woorden en cijfers is nauwkeuriger dan uitsluitend woorden bij het overbrengen van risico-inschattingen over mogelijke bijwerkingen van behandelingen. Dat concluderen Ruben Vromans (Tilburg University) en collega’s in een studie, waarin deelnemers online een aantal hypothetische behandelscenario’s kregen aangeboden. Deze bevindingen zijn belangrijk gelet op het toenemende gebruik van datagedreven, gepersonaliseerde keuzehulpen bij gezamenlijke besluitvorming in de oncologie.

lees verder

Meer onderzoek nodig naar rol van geslacht op carcinogenese & behandeling

In de oncologie wordt, in tegenstelling tot andere disciplines, nauwelijks rekening gehouden met biologische verschillen tussen mannen en vrouwen en de invloed van geslachtschromosomen en geslachtshormonen op zowel lokale als systemische determinanten van carcinogenese. Een groep deskundigen die eind 2018 deelnam aan een ESMO-workshop, concludeert dat er meer onderzoek nodig is naar sekseverschillen in de kankerbiologie en meer trials met geslachtsspecifieke doseringsschema’s. Ook is meer onderzoek nodig naar niet-geslachtsgebonden vormen van kanker of subgroepen met significante verschillen in epidemiologie of uitkomsten van behandeling, omdat deze als ‘biologisch verschillend’ worden beschouwd.

lees verder