Neuro-oncologische richtlijnen Gliomen en Intracranieel meningeoom online beschikbaar

De richtlijnen Gliomen en Intracranieel meningeoom zijn geautoriseerd door de betrokken verenigingen en gepubliceerd op Oncoline.

Ontwikkelingen
Op dit moment werken de richtlijnwerkgroepen Gliomen en Intracranieel meningeoom aan de implementatie- en evaluatie van de richtlijnen en aan verschillende publicaties, waaronder een samenvattingskaartje. In het najaar staan deze twee neuro-oncologische richtlijnen samen met de binnenkort te publiceren richtlijn Wervelmetastasen centraal tijdens zes regionale thema-avonden georganiseerd door IKNL. De voorzitters van de richtlijnwerkgroepen geven een presentaties over de richtlijnen en de implementatie ervan. Ook behandelen zij casussen. Informatie over de zes regionale thema-avonden vindt u binnenkort in onze agenda.

Gerelateerd nieuws

Raming capaciteitsbehoefte voor protonentherapie tot 2032

Beeldscherm met cover van rapport protonentherapie

Op verzoek van het bestuurlijk overleg protonentherapie* heeft IKNL de capaciteitsbehoefte voor protonentherapie tot 2032 ingeschat. Op basis van de huidige indicaties zal het aantal patiënten behandeld met protonentherapie in 2032 liggen tussen 1.199 en 5.364. Dat is een toename van 17% of zelfs een meer dan vervijfvoudiging ten opzichte van 2021. 

lees verder

Gespreksagenda Hersentumoren gelanceerd

Groep LWNO-v aan tafel met de gespreksagenda op een scherm

De Gespreksagenda Hersentumoren is gelanceerd. Dit gebeurde op 17 november tijdens het najaarsoverleg voor verpleegkundigen van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO-v). De Gespreksagenda is een hulpmiddel voor het gesprek tussen patiënten, hun naasten en zorgverleners over hersentumoren. Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, medisch specialisten, patiënten en hun naasten hebben samen met het team neuro-oncologie van IKNL de Gespreksagenda Hersentumoren opgesteld en ontwikkeld. Het is bedoeld om zowel de screening van psychosociale en praktische problemen, als de zorg hierbij voor patiënten met een hersentumor en hun naasten te verbeteren. Door de inzet ervan wordt optimale begeleiding en ondersteuning op maat gefaciliteerd.

lees verder