IKNL registreert in de NKR 133.300 tumoren in 2014

In 2014 registreerden IKNL-medewerkers voor de Nederlandse Kankerregistratie 133.300 tumoren. Dit zijn 2.800 registraties meer dan in 2013 (130.500).

Registratie jaarlijkse incidentie
De jaarlijkse incidentie van kanker bedraagt ongeveer 125.000. Een nieuwe tumor wordt niet direct geregistreerd maar na drie tot twaalf maanden. Daarom verschilt de jaarlijkse incidentie van het aantal tumoren met het aantal registraties van 2014. Door 8.000 registraties meer te doen is de gemiddelde tijd tussen de incidentiedatum en de datum van definitieve registratie in 2014 met ongeveer 3 weken verkort. 
Per jaar komen er ongeveer 100.000 nieuwe patienten met kanker bij. Een patient kan meer tumoren hebben en IKNL registreert ook niet-invasieve tumoren.

De Nederlandse Kankerregistratie 
IKNL verzamelt, analyseert en levert gegevens voor de epidemiologie van kanker en voor onderzoek naar de kwaliteit van de kankerzorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de enige oncologische ziekteregistratie met betrouwbare en objectieve gegevens van kankerpatiënten met een landelijke dekking vanaf 1989. De databank bevat meer dan 95% van alle gevallen van kanker in Nederland. Begin februari publiceert IKNL de nieuwste cijfers en een update van de cijfers van 2013. 

Gerelateerd nieuws

Gebruik meerdere (signalerings)bronnen verhoogt compleetheid registratie

Combinatie van bronnen verhoogt compleetheid registratie

Individuele bronnen waarin informatie over kanker is vastgelegd, zijn niet altijd volledig en accuraat, maar als verschillende bronnen worden gecombineerd verhoogt dat de compleetheid en kwaliteit van de registratie. Dat blijkt uit een studie van Kimberly van der Willik (NKI, Erasmus MC) en collega’s, waarin een vergelijking is gemaakt tussen gegevens uit de Rotterdam Studie en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de volledigheid van de pathologisch bevestigde diagnoses in beide registraties hoger was dan 95%, zijn er ook verschillen zichtbaar. Dit onderstreept dat bronnen over kanker complementair aan elkaar zijn en gecombineerd zouden moeten worden om een betrouwbaarder beeld te krijgen over de incidentie van kanker.

lees verder

Datamanager hematologie: ‘ik houd van het ingewikkelde uitzoekwerk’

Registreren van hemato-oncologische diagnoses en behandelingen voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) vraagt veel specialisatie. In de NKR worden data van alle patiënten met kanker in Nederland opgenomen. Hiermee worden analyses gemaakt en onderzoek gedaan. De resultaten worden gedeeld met medische disciplines en regionale netwerken, zodat behandelend artsen en andere zorgprofessionals goede overwegingen kunnen maken rond de behandeling van elke patiënt met kanker. Datamanager Hanneke Galama vertelt over haar werk voor de NKR. 

lees verder