Biomarkers TBX2 en TBX3 geschikt om progressie blaaskanker te volgen

Nieuwe moleculaire markers gericht op de methylatie van TBX2 en TBX3-genen zijn uitstekend geschikt om de progressie naar spierinvasieve blaaskanker te voorspellen bij patiënten met primaire pTaG1 / 2 blaaskanker. Dat hebben Willemien Beukers en collega’s aangetoond in een recente studie die onlangs is gepubliceerd in Modern Pathology. Met behulp van deze biomarkers kan het uitvoeren van voor de patiënt belastende cystoscopieën tijdens de follow-up aanzienlijk worden beperkt.

Het potentiële risico op een recidief en progressie van de tumor bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker maakt het nodig om vervolgonderzoeken uit te voeren door middel van cystoscopie. Het risico op progressie naar spierinvasieve blaaskanker wordt geschat op basis van een score van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer, waarin een combinatie van verschillende klinisch-pathologische variabelen is opgenomen. De pathologische evaluatie is echter niet objectief en de reproduceerbaarheid is onvoldoende. Het gebruik van moleculaire markers zou kunnen bijdragen aan het maken van een inschatting van agressiviteit van de tumor.

Patiëntenpopulatie
Willemien Beukers en collega’s hebben in een recente studie al aangetoond dat methylatie van GATA2, TBX2, TBX3 en ZIC4-genen progressie van Ta-tumoren kunnen voorspellen. In deze studie hebben de onderzoekers geprobeerd om de markers te valideren in een grote groep patiënten aan de hand van DNA van weefsel dat gefixeerd is met formaline en ingebed in paraffine. 

De Nederlandse Pathologie Registratie (PALGA) werd gebruikt om de patiënten te selecteren. Er werden 192 patiënten geïncludeerd met pTaG1 / 2 blaaskanker, van wie 77 patiënten met een progressieve ziekte. De onderzoekers voerden methylatie en log-rank analyses uit om de voorspellende waarde van de methylatie-markers te berekenen ten aanzien van het ontstaan van progressie van de ziekte in de tijd.

Onafhankelijke voorspellers
Deze analyses toonden een betere progressievrije overleving aan bij patiënten met een lage methylatiegraad vergeleken met patiënten met een hoge methylatiegraad voor alle markers (P<0.001) gedurende een follow-up van tien jaar. Het gecombineerd voorspellend effect van de methylatie-markers werd geanalyseerd met behulp van de Cox-regressiemethode. Uit deze analyses blijkt dat TBX2, TBX3 en ZIC4 onafhankelijke voorspellers waren voor progressie van de tumor. 

Op basis van de methylatiestatus van TBX2 en TBX3 werden patiënten verdeeld in drie nieuwe moleculaire ranggroepen. Analyse van de overleving toonde aan dat bij slechts 8 procent van de patiënten in de laagmoleculaire groep progressie van de ziekte werd waargenomen binnen 5 jaar. Bij patiënten in de groepen met een gemiddelde en hogere moleculaire biologische graad was dit 29 respectievelijk 63 procent. 

Uitstekende marker
Willemien Beukers en collega’s concluderen dat deze nieuwe moleculaire markers gericht op de methylatie van TBX2 en TBX3 een uitstekende marker is voor het voorspellen van de progressie naar spierinvasieve blaaskanker bij patiënten met primaire pTaG1 / 2 blaaskanker.

  • Willemien Beukers, Raju Kandimalla, Roy G. Masius, Marcel Vermeij, Ries Kranse, Geert JLH van Leenders en Ellen C. Zwarthoff: ‘Stratification based on methylation of TBX2 and TBX3 into three molecular grades predicts progression in patients with pTa-bladder cancer’. 

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl