Survivorship Care Plan: betere communicatie tussen huisarts & specialist

Het aanbieden van een Survivorship Care Plan aan huisartsen die in hun praktijk te maken hebben met patiënten met endometrium- en eierstokkanker lijkt een positief effect te hebben op de communicatie tussen huisarts en medisch specialist. Voorwaarde is wel dat dit Survivorship Care Plan beknopt geformuleerd is en gericht op de behoeften van de huisarts. Dr. Nicole Ezendam (IKNL) en collega's stellen dat overlevenden mogelijk ook kunnen profiteren van deze betere informatievoorziening mede gelet op de steeds grotere rol van huisartsen in de oncologische zorg.

In deze studie wordt het effect geëvalueerd op de communicatie tussen huisarts en medisch specialist en tussen huisarts en patiënt van het verzenden van een Survivorship Care Plan (SCP) door het ziekenhuis aan huisartsen. Ook werden de meningen van huisartsen gepeild met betrekking tot het Survivorship Care Plan. De studie werd uitgevoerd in een gerandomiseerde en gecontroleerde trial in 12 ziekenhuizen. 

De huisartsen van patiënten met endometrium- en eierstokkanker kregen de gebruikelijke informatie toegezonden, terwijl de huisartsen in de SCP-arm daarnaast ook een kopie kregen van het Survivorship Care Plan dat aan de patiënt was aangeboden.

Huisartsen: meer informatie
Alle huisartsen kregen een uitnodiging voor een vragenlijst. Deze werd door 266 huisartsen ingevuld en geretourneerd (76 procent). Slechts, een derde van de huisartsen in de SCP-arm gaf aan dat zij een Survivorship Care Plan hadden ontvangen. Het aanbieden van een zorgplan aan de huisarts vraagt een extra inspanning van de ziekenhuizen en is niet standaard opgenomen in de huidige werwijze. Succesvolle implementatie van het zorgplan vraagt volgens de onderzoekers om een andere aanpak, bijvoorbeeld geautomatiseerde verzending.

Huisartsen in de SCP-arm hadden vaker persoonlijk contact met de medisch specialist (52 versus 37 procent, p = 0,01), maar waren even tevreden met de informatie als huisartsen die deelnamen aan de studie-arm met de gebruikelijke zorg (7,2 versus 6,9 op een schaal van 1 tot 10, p = 0,25).

Van alle huisartsen gaf 82 procent aan dat ze in de toekomst graag meer informatie over het Survivorship Care Plan zouden willen ontvangen. Een kwart van de huisartsen die een Survivorship Care Plan ontving, meldde dat dit plan hen ondersteunde tijdens het contact met de patiënt. Wel werd de patiëntenversie van het Survivorship Care Plan door veel huisartsen ‘te lang' bevonden. Volgens de onderzoekers kan dit worden opgelost door een kortere versie samen te stellen voor de huisarts.

Positief effect 
Dr. Nicole Ezendam en collega's komen tot de conclusie dat het aanbieden van een Survivorship Care Plan aan huisartsen mogelijk een positief effect heeft op de communicatie tussen huisarts en medisch specialist. Het Survivorship Care Plan moet wel beknopt(er) zijn en gericht zijn op de behoeften van huisartsen, zoals contactinformatie en informatie-op-maat over diagnose, behandeling en mogelijke gevolgen voor de patiënt. Gelet op de toenemende transitie van zorg voor patiënten met kanker naar de eerstelijn, kunnen overlevenden mogelijk ook profiteren van deze betere informatievoorziening en communicatie tussen specialist en huisarts.

  • Nicole P. M. Ezendam & Kim A. H. Nicolaije & Roy F. P. M. Kruitwagen & Johanna M. A. Pijnenborg & M. Caroline Vos & Dorry Boll & Marjo van Bommel & Lonneke V. van de Poll-Franse: ‘Survivorship Care Plans to inform the primary care physician: results from the ROGY care pragmatic cluster randomized controlled trial'. De originele publicatie is beschikbaar in de bibliotheek (toegang mits ingelogd).