Studie naar echografie en lymfeklierbiopsie bij invasieve borstkanker

Patiënten met borstkanker bij wie positieve okselklieren zijn gevonden na een echografie, hebben ongunstigere ziektekenmerken en een slechtere prognose dan patiënten bij wie positieve okselklieren worden aangetroffen na een schildwachtklierprocedure. Het achterwege laten van lymfeklierdissectie dient daarom volgens Nicole C. Verheuvel (Máxima Medisch Centrum) en collega’s vooralsnog alleen toegepast te worden bij patiënten met een positieve schildwachtklierprocedure.

Het vaststellen van de okselstatus bij invasieve borstkanker door middel van een schildwachtklierbiopsie (SLNB) of echogeleide lymfklierbiopsie is een belangrijke prognostische indicator. In de ‘ACOSOG Z0011 trial' bleek dat okselklierdissectie mogelijk achterwege kan blijven in geselecteerde patiënten met positieve lymfeklieren. Dat roept vragen op over de toepasbaarheid van deze conclusies op patiënten bij wie positieve okselklieren zijn vastgesteld op basis van echografisch onderzoek. 

Patiënten met invasieve borstkanker
Het doel van deze studie was om mogelijke verschillen in de patiënt- en tumorkenmerken en overleving te evalueren tussen patiënten met een positieve okselklier na echografie (ultrasound; US-groep) of na een schildwachtklierprocedure (SN-groep). De studie werd uitgevoerd met behulp van gegevens van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven tussen januari 2006 en december 2011. In totaal werden 302 patiënten met een positieve lymfeklier geïncludeerd: 139 in de US-groep respectievelijk 163 in de SN-groep. 

Patiënten in de US-groep waren ouder bij diagnose (p <0,001), hadden vaker palpabele lymfeklieren (p <0,001), ondergingen vaker mastectomie (p <0.001), hadden grotere tumoren (p <0.001), vaker lymfovasculaire invasie (p = 0.035), een positieve Her2Neu status (p = 0,006) en een negatieve hormonale receptorstatus (p = 0.003). Ook was de kans groter dat deze patiënten meer lymfeklieren hadden met macrometastases (p <0.001), tumoruitbreiding buiten de lymfeklieren (p <0,001) en aantasting van lymfeklieren hoog in de oksel, zogeheten level III (p <0,001). Tot slot vertoonden deze patiënten een slechtere ziektevrije overleving [hazard ratio (HR) = 2,71; 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) = 1,49-4,92] en slechtere, totale overleving (HR = 2.67; 95% CI = 1,48-4,84) dan patiënten in de SN-groep.

Weglaten lymfeklierdissectie
Volgens Nicole C. Verheuvel en collega's laten deze resultaten zien dat US-positieve patiënten minder gunstige ziektekenmerken en een slechtere prognose hebben dan SN-positieve patiënten. Op basis van deze bevinding concluderen de onderzoekers dat het achterwege laten van lymfeklierdissectie (axillary lymph node dissection; ALND) vooralsnog alleen gerechtvaardigd is bij patiënten met een positieve schildwachtklierprocedure zoals geconcludeerd in de ACOSOG Z0011 trial.

Gerelateerd nieuws

Vrouwen ervaren betere kwaliteit van leven na directe borstreconstructie

Vrouwen ervaren betere kwaliteit van leven na directe borstreconstructie

Vrouwen met borstkanker rapporteren een betere kwaliteit van leven, wanneer zij na een borstamputatie direct een borstreconstructie hebben gekregen. Uit onderzoek van Annelotte van Bommel (LUMC, DICA) en collega’s blijkt dat deze vrouwen een hogere mate van psychosociale, seksuele en fysieke welbevinden ervaren. Deze uitkomsten ondersteunen de aanbeveling om een directe borstreconstructie als optie te bespreken met patiënten die in aanmerking komen voor een borstamputatie.

lees verder

Betere overleving na chirurgie stadium IV primaire, inflammatoire borstkanker

Betere overleving na chirurgie stadium IV primaire, inflammatoire borstkanker

Chirurgie van de borsttumor bij primaire stadium IV inflammatoire borstkanker hangt samen met een verbeterde algehele overleving en zou dus onderdeel kunnen zijn van de behandelstrategie bij deze patiënten. Dat concluderen Dominique van Uden (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem) en collega’s. Het onderliggende mechanisme van dit effect is vooralsnog niet bekend. Ook zijn er nog allerlei onbeantwoorde vragen, zoals de kans op complicaties na chirurgie en de kwaliteit van leven van patiënten na of zonder chirurgie.

lees verder