Jonge patiënten hebben vaker gevorderd stadium slokdarmkanker

Patiënten met slokdarmkanker jonger dan 50 jaar hebben vaker een verder gevorderd stadium van deze ziekte (zowel positieve lymfeklieren als metastasen op afstand) in vergelijking met oudere patiënten. Jongere patiënten krijgen ook vaker een behandeling in vergelijking met oudere patiënten. Beide patiëntengroepen vertonen echter een vergelijkbare, 5-jaars relatieve overleving. Dat staat te lezen in een publicatie van Anna van Nistelrooij en collega's in Journal of Surgical Oncology.

Slokdarmkanker wordt steeds vaker gezien bij jongere patiënten. In deze studie vergeleken Anna van Nistelrooij en collega's de klinisch-pathologische kenmerken, behandeling en overleving van slokdarmkanker patiënten tot 50 jaar met patiënten ouder dan 50 jaar in Nederland. De studie werd uitgevoerd met behulp van data afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie van alle patiënten die tussen januari 2000 en januari 2011 werden gediagnosticeerd met slokdarmkanker. Proporties werden vergeleken met behulp van de X2-test voor categorische variabelen. Ook werd de totale en relatieve overleving berekend.

Positieve lymfeklieren en metastasen
Elf procent van de patiënten (n = 1466) was 50 jaar of jonger. De meest voorkomende tumor was adenocarcinoom (73,6 procent). De differentiatiegraad van de tumor was vergelijkbaar tussen beide leeftijdsgroepen (P = 0,460), evenals het T-stadium (P = 0.058). Bij jongere patiënten werden vaker positieve lymfeklieren aangetroffen (70,1 procent versus 66,4 procent, p = 0.010) en metastasen op afstand (50,5 procent versus 44,7 procent, p < 0,001).

Jongere patiënten werden vaker geopereerd (40,6 procent) vergeleken met oudere patiënten (37,9 procent, p = 0.047). Er was geen significant verschil in de 5-jaars relatieve overleving tussen beide leeftijdsgroepen: 18,1 versus 17,2 procent, p > 0.05. Een subgroep-analyse bij de patiënten met adenocarcinoom toonde dezelfde resultaten.

Vergelijkbare overleving
De uitkomst van deze studie is dat bij jonge patiënten met slokdarmkanker vaker een gevorderd stadium van slokdarmkanker wordt waargenomen en dat zij vaker een behandeling krijgen in vergelijking met oudere patiënten met deze ziekte. Jonge patiënten vertonen echter een vergelijkbare, 5-jaars relatieve overleving ten opzichte van oudere patiënten met slokdarmkanker.

Gerelateerd nieuws

SOURCE: Predictiemodel voor uitgezaaide slokdarm- en maagkanker

Een internationale groep experts, onder wie artsen en onderzoekers van Amsterdam UMC, UMC Utrecht hebben een predictiemodel ontwikkeld waarmee de prognose van patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker kan worden ingeschat. Het model heeft de naam SOURCE en is ontwikkeld met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). SOURCE biedt gepersonaliseerd inzicht in de prognose van patiënten en kan bijdragen aan het bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen behandeld arts en patiënt.

lees verder