Implementatie gereviseerde richtlijn Misselijkheid & Braken

Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie van de richtlijn Misselijkheid en Braken organiseert IKNL op 30 oktober een symposium, is een implementatieplan ontwikkeld en kunt u een samenvattingskaartje van de richtlijn bestellen of downloaden. Ook kunt u een traject op maat laten ontwikkelen door een adviseur van IKNL.

De methodiek voor de revisie van deze richtlijn is anders dan normaal toegepast bij de richtlijnen Palliatieve zorg. Voor het eerst zijn uitgangsvragen op basis van een representatieve, multidisciplinaire knelpuntenanalyse structureel aangepakt. Wetenschappelijke literatuur is gezocht en beoordeeld. Werkgroepleden zijn als experts vanuit de wetenschappelijke en beroepsverenigingen officieel afgevaardigd en hebben de aanbevelingen opgesteld. Draagvlak en acceptatie is verkregen door het veld de gelegenheid te geven op de conceptrichtlijn te reageren en de definitieve richtlijn door de verenigingen te laten autoriseren.

Bij het herzien van deze richtlijn is literatuuronderzoek gedaan naar de medicamenteuze behandeling van misselijkheid en braken aan de hand van tevoren vastgestelde uitgangsvragen. De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. De adviezen over diagnostiek, behandeling van de oorzaak en niet-medicamenteuze symptomatische behandeling zijn op detailpunten gewijzigd. Voor medicamenteuze behandeling blijven metoclopramide en domperidon de eerste middelen die men kiest. In de tweede lijn wordt nu monotherapie met dexamethason geadviseerd (in plaats van een combinatie met metoclopramide of domperidon) en in de derde lijn wordt een voorkeur uitgesproken voor levomepromazine boven olanzapine en serotonine-antagonisten.

De volledige richtlijn kunt u vinden op www.pallialine.nl. Heeft u interesse in begeleiding bij een implementatietraject neem dan contact op met uw netwerkadviseur.