Raad van advies IKNL benoemd

Om een kennis- en kwaliteitsinstituut van en voor professionals op oncologisch en palliatief gebied te kunnen zijn, heeft  IKNL onlangs een raad van advies benoemd. Zo krijgen wij actuele input van de nationale en internationale ontwikkelingen en belangrijkste trends. Een goede relatie met en inbreng van de opinieleiders vanuit het zorgveld zijn essentieel voor onze activiteiten en resultaten. De raad van advies gaat de raad van toezicht en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over strategische keuzes van IKNL. 

Professionele leiders
Bij de samenstelling is IKNL uitgegaan van een goede verdeling van de verschillende disciplines en aandachtsgebieden in de oncologische en palliatieve zorg en een goede spreiding over het land. Daarnaast moeten de leden als professionele leiders in hun vakgebied worden gezien. Ze zijn op persoonlijke titel gevraagd zodat  er geen directe belangenverstrengeling is en waardoor de onafhankelijkheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. De volgende personen zijn nu benoemd in de raad van advies:

 • prof. dr. P.C. (Peter) Huijgens (hematoloog)

 • prof. dr. J.H.J.M. (Han) van Krieken (patholoog)

 • prof. dr. C. (Cornelis) van de Velde (chirurgische oncologie)

 • prof. dr. K.C.P. (Kris) Vissers (palliatieve zorg)

 • prof. dr. E.G.E. (Liesbeth) de Vries phD (medische oncologie)

 • prof. dr. E. (Elsken) van der Wall (internist-oncoloog)

Er is nog een positie open gehouden voor een kandidaat uit het zuiden van het land. Deze is bij voorkeur afkomstig uit de radiotherapie. Vanuit IKNL nemen het bestuur (N.M.H. Hoefsmit) en de raad van toezicht (prof. dr. B. Löwenberg) deel aan de raad van advies.


Potentiële onderwerpen
De raad van advies komt drie tot vier keer per jaar bijeen. Potentiële onderwerpen zijn:

 • Ontwikkelingen in de behandelingen van tumoren en binnen de beroepsgroepen.

 • Kwaliteitsbeleid in de oncologische en palliatieve zorg.

 • Ketenbenadering van de oncologische zorg, cancer survivorship en palliatieve zorg.

 • Concentratie en spreiding en regionale samenwerkingsvraagstukken.

 • Ontwikkelingen in de registratie om huidige en toekomstige vragen te kunnen oplossen.

 • Internationale trends, die relevant zijn voor Nederland.

 • Doelmatigheid en dure geneesmiddelen/nieuwe technieken.

 • Bewaken van de kwaliteitscirkel in de tumorfocusgroepen.

 • Prioritering van de activiteiten van IKNL.