Centralisatie chirurgie bijnierschorscarcinoom leidt tot betere zorg

Centralisatie van chirurgische zorg in ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn behandeling van bijnierschorscarcinoom leidt tot verbetering van de overleving van patiënten met een lokaal of lokaal gevorderde vorm van deze ziekte. De toegenomen overleving wordt door Thomas Kerkhofs en collega's met name toegeschreven aan een multidisciplinaire benadering van deze patiënten, zo blijkt uit een publicatie in de European Journal of Endocrinology.

Bijnierschorscarcinoom is een zeldzame aandoening met een geschatte incidentie van 1 à 2 gevallen per 1 miljoen inwoners. Het Bijnier Netwerk Nederland (BNN) is opgezet met als doel de zorg voor patiënten met bijnierschorscarcinoom te verbeteren en om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Momenteel, worden niet alle patiënten met deze ziekte behandeld in gespecialiseerde BNN-ziekenhuizen. Het doel van deze studie was om te bepalen of er verschillen in overleving zijn tussen patiënten die geopereerd zijn in ziekenhuizen die wel en niet aangesloten zijn bij het BBN..

De studie is opgezet als een retrospectieve overlevingsanalyse met behulp van gegevens van de population-based Nederlandse kankerregistratie. Hiervoor werden gegevens van alle volwassen patiënten met bijnierschorscarcinoom gebruikt (n= 189) die tussen 1999 en 2009 werden gediagnosticeerd. De algehele overleving werd berekend en tevens een vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen die wel en niet zijn aangesloten bij het BBN..

Betere overleving

De mediane overleving van patiënten met ENS@T stadium I-III was significant hoger bij patiënten die geopereerd waren in een BNN-ziekenhuis (n = 46) dan voor patiënten in een niet-BNN-ziekenhuis (n = 37). De 5-jaarsoverleving bedroeg 63 respectievelijk 42 procent. De overleving bleef significant verschillen na correctie voor geslacht, leeftijd, jaar van diagnose en stadium van de ziekte met de multivariatie-analyse (hazard ratio 1,96 (95%-BI 1,01-3,81), P=0.047).

Uit de resultaten blijkt dat chirurgie in een BNN-centrum geassocieerd is met een overlevingsvoordeel voor patiënten met een lokaal of lokaal gevorderd bijnierschorscarcinoom. Door de retrospectieve opzet van deze studie is het niet mogelijk om de exacte verklaring van het verschil in overleving aan te wijzen. Onze hypothese is echter dat een multidisciplinaire aanpak voor deze patiënten het waargenomen overlevingsvoordeel verklaart. Deze bevindingen moeten zorgvuldig worden overwogen met het oog op het streven naar verdere centralisatie van behandeling van bijnierschorscarcinoom.

Gerelateerd nieuws

Aanvullende registratie voor bijnierschorskanker

De diagnose bijnierschorskanker wordt ongeveer 20 keer per jaar gesteld in Nederland. Om onderzoek voor deze kleine groep patiënten te stimuleren hebben IKNL en het Bijniernetwerk Nederland (BNN) de krachten gebundeld. Sinds juni 2019 worden voor patiënten met bijnierschorskanker in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) niet alleen basisgegevens geregistreerd, maar ook tumorspecifieke items zoals hormoonproductie en de dosering van het medicijn mitotaan. Met deze gegevens kan onder meer onderzoek worden gedaan naar optimale behandelstrategieën.

lees verder

Proefschrift: zeldzame kanker bepaald niet zeldzaam in Nederland en EU

In Nederland krijgen 14.000 patiënten per jaar te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben. Omgerekend komt dat neer op 17% van de totale incidentie van kanker in Nederland. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Surveillance of rare cancers’ waarop IKNL-onderzoeker Jan Maarten van der Zwan 20 mei 2016 promoveerde aan de Universiteit Twente. Van de 260 gedefinieerde vormen van kanker trof hij 223 (86%) zeldzame vormen aan in Nederland. In Europa gaat het om gemiddeld 541.000 nieuwe patiënten per jaar. Volgens de promovendus onderstrepen deze bevindingen voor het eerst de omvang van zeldzame kanker in Europa, maar ook dat onderzoek naar deze zeldzame vormen van kanker mogelijk is door internationale samenwerking en uitwisseling van data. 

lees verder