Borstkanker: iets grotere gewichttoename bij gecombineerde chemotherapie

Vrouwen met borstkanker die gecombineerde chemotherapie (anthracyclines + taxanen) kregen toegediend, hadden na de behandeling een iets grotere gewichtstoename dan vrouwen die uitsluitend werden behandeld met anthracyclines. Deze gewichtstoename wordt deels verklaard door de langere duur van de gecombineerde behandeling, aldus een publicatie van Renate Winkels en collega-onderzoekers in e-SPEN Journal.

Gewichtstoename is een algemeen voorkomend probleem bij patiënten met borstkanker die adjuvante chemotherapie krijgen toegediend. Het verhoogt het risico op verschillende comorbiditeiten en mogelijk ook terugkeer van kanker. De onderzoekers onderzochten of gewichtstoename afhankelijk is van het type chemotherapie aan de hand van een retrospectieve studie onder 739 borstkankerpatiënten. Daarbij werd gekeken naar veranderingen in lichaamsgewicht tijdens chemotherapie en of gewichtsveranderingen verschillen tussen diverse soorten chemotherapie.

Gewichtsverandering

Er werd informatie verzameld over gewicht, klinische en persoonlijke factoren uit de medische dossiers van patiënten met borstkanker die tussen 2001 en 2010 adjuvante chemotherapie kregen in vier verschillende ziekenhuizen. Van 66 procent van de geïncludeerde patiënten (n = 483) was de informatie over het lichaamsgewicht compleet. De onderzoekers stelden aanzienlijke verschillen vast in gewichtsverandering tussen patiënten tijdens de chemotherapie. Binnen het bovenste kwintiel bedroeg de gemiddelde gewichtstoename +6 kg, terwijl in het onderste kwintiel een gewichtsverlies werd vastgesteld van gemiddeld -3 kg.

Aangepaste multivariate regressie-analyse toonde aan dat verandering in gewicht verschilde tussen diverse typen chemotherapie. Vrouwen die behandeld werden met anthracyclines + taxanen kwamen 0,9 kg meer aan (95% CI 0,1; 1,7) dan vrouwen die behandeld werden met uitsluitend anthracyclines. Deze differentiële gewichtsverandering was echter niet langer statistisch significant na correctie van de langere looptijd van de behandeling met anthracyclines + taxanen in vergelijking met de behandeling met enkel anthracyclines.

Langere duur behandeling

De onderzoekers komen tot de conclusie dat er meer gewichtstoename optreedt bij patiënten die met anthracyclines + taxanen worden behandeld dan bij patiënten die uitsluitend anthracyclines krijgen toegediend. Deze gewichtstoename wordt voor een deel verklaard door de langere duur van de behandeling met anthracyclines + taxanen.

Gerelateerd nieuws

Onderhoudsbehandeling met CAP-B is beter, maar niet kosteneffectief

Onderhoudsbehandeling met capecitabine en bevacizumab bij patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker levert betere gezondheidseffecten op gemeten in quality-adjusted life years (QALY’s) en extra kosten per levensjaar vergeleken met patiënten die observationeel worden gevolgd. Daar staat tegenover dat onderhoudsbehandeling leidt tot relevante verhoging van de medische kosten, zo blijkt uit een studie van M. Franken (UMCU) en collega’s. Hoewel in Nederland geen consensus bestaat over het hanteren van een drempel voor de kosteneffectiviteit van oncologische behandelingen, kan onderhoudsbehandeling met CAP-B volgens de onderzoekers worden beschouwd als niet-kosteneffectief.

lees verder

Literatuurstudie naar oxaliplatin-geïnduceerde perifere neuropathie

Chronische, oxaliplatin-geïnduceerde perifere neuropathie (O-IPN) komt nog steeds voor bij een groot aantal patiënten tenminste 12 maanden na beëindiging van de behandeling. Een hogere cumulatieve dosis van dit middel heeft waarschijnlijk invloed op de ontwikkeling van O-IPN op lange termijn. Die conclusie trekken drs. A.J.M. Beijers (Máxima Medisch Centrum) en collega's op basis van een literatuurstudie. De uitkomsten daarvan zijn onlangs gepubliceerd in het vakblad Support Care in Cancer.

lees verder