Literatuurstudie naar oxaliplatin-geïnduceerde perifere neuropathie

Chronische, oxaliplatin-geïnduceerde perifere neuropathie (O-IPN) komt nog steeds voor bij een groot aantal patiënten tenminste 12 maanden na beëindiging van de behandeling. Een hogere cumulatieve dosis van dit middel heeft waarschijnlijk invloed op de ontwikkeling van O-IPN op lange termijn. Die conclusie trekken drs. A.J.M. Beijers (Máxima Medisch Centrum) en collega's op basis van een literatuurstudie. De uitkomsten daarvan zijn onlangs gepubliceerd in het vakblad Support Care in Cancer.

Het doel was om via een systematisch literatuurstudie de invloed van de toediening van oxaliplatin (cumulatieve dosis, intensiteit, aantal cycli en combinatiebehandeling) te bestuderen op de prevalentie op lange termijn van O-IPN tenminste 12 maanden na beëindiging van chemotherapie.

Literatuurstudie
De onderzoekers voerden een geautomatiseerde zoekactie uit naar literatuur in de databases PubMed en Cochrane. Opgenomen werden gepubliceerde, originele artikelen indien deze rapporteerden over lange termijn O-IPN en bijkomende informatie verstrekten over de behandeling van patiënten met oxaliplatin. Alle artikelen werden beoordeeld op kwaliteit.

In totaal werden 14 wetenschappelijke artikelen (n = 3.869 patiënten) geïncludeerd. De meeste van deze studies waren van hoge kwaliteit. Alle opgenomen patiënten die werden behandeld voor colorectale kanker kregen vooral oxaliplatin in combinatie met 5-fluorouracil / leucovorin. De mediane, cumulatieve dosis en dosisintensiteit varieerde tussen 676 en 1.449 mg/m2 respectievelijk 30,8 en 42,6 mg/m2/week.

De evaluatie van neuropathie verschilde tussen de studies. Het meest gebruikt was de methodiek van het National Cancer Institute - Common Terminology Criteria (NCI-CTC). De mate van neuropathie varieerde van graad 0 tot 3. In slechts zes studies werd rechtstreeks onderzoek gedaan naar de relatie tussen de toediening van oxaliplatin en neuropathie. In vijf van deze studies werd een relatie gevonden tussen neuropathie en een hogere, cumulatieve dosis, terwijl in één studie geen relatie werd gevonden.

Meer onderzoek
Drs. A.J.M. Beijers en collega's concluderen dat chronische oxaliplatin-geïnduceerde perifere neuropathie nog steeds aanwezig is in een groot aantal patiënten tenminste 12 maanden na beëindiging van de behandeling. Verder heeft een hogere cumulatieve dosis waarschijnlijk invloed op de ontwikkeling van O-IPN op lange termijn. Er zijn volgens de onderzoekers meer studies nodig om de toediening van oxaliplatin en optreden van neuropathie op de lange termijn te beoordelen door middel van een gevalideerde neuropathische beoordeling.