Nicole Ezendam

senior onderzoeker

Dr. Nicole Ezendam werkt op het gebied van cancer survivorship bij IKNL en bij de afdeling Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Haar werk richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven en de nazorg voor mensen met en na kanker. Ze doet onder andere wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale gevolgen van kanker (zoals slaapproblemen, seksualiteit) en gezonde leefstijl.

Onderzoek naar nazorg is gericht op de organisatie van zorg, informatievoorziening en het gebruik van patiĆ«ntgerapporteerde uitkomsten (PRO’s). Veel van deze onderzoeken richten zich op vrouwen met een gynaecologische kanker.

Mensen die leven met of na kanker ervaren dagelijks gevolgen. Zij hebben behoefte aan goede zorg om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan het leven en de maatschappij.

Nevenfuncties

  • Lid werkgroep Seksualiteit en Kanker
  • Lid Taskforce Cancer Survivorship, werkgroep organisatie van zorg

Publicaties

Aan het woord

Proefschrift

Fellowship and awards

  • KWF Fellowship: Changes in cancer follow-up care - the patients’ perspective

 

 

Projecten

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PRO-data) ontsluiten

Het gebruik van patiĆ«ntgerapporteerde uitkomsten (PRO-data) voor het bespreken van korte- en langetermijngevolgen van kanker binnen de (na)zorg wordt in toenemende mate een standaard van zorg.

lees verder

Kankersoorten

Baarmoeder, baarmoederhalseierstokken

Aandachtsgebied(en)

Leven met en na kanker, psychosociale gevolgen, gezonde leefstijl, nazorg

Contactgegevens

E-mail