Nicole Ezendam

senior onderzoeker

Dr. Nicole Ezendam werkt op het gebied van cancer survivorship bij IKNL en bij de afdeling Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Haar werk richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven en de nazorg voor mensen met en na kanker. Ze doet onder andere wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale gevolgen van kanker (zoals slaapproblemen, seksualiteit) en gezonde leefstijl.

Onderzoek naar nazorg is gericht op de organisatie van zorg, informatievoorziening en het gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO’s). Veel van deze onderzoeken richten zich op vrouwen met een gynaecologische kanker.

Mensen die leven met of na kanker ervaren dagelijks gevolgen. Zij hebben behoefte aan goede zorg om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan het leven en de maatschappij.

Nevenfuncties

  • Lid werkgroep Seksualiteit en Kanker
  • Lid Taskforce Cancer Survivorship, werkgroep organisatie van zorg

Publicaties

Aan het woord

Proefschrift

Fellowship and awards

  • KWF Fellowship: Changes in cancer follow-up care - the patients’ perspective

 

 

Projecten

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PRO-data) ontsluiten

Het gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO-data) voor het bespreken van korte- en langetermijngevolgen van kanker binnen de (na)zorg wordt in toenemende mate een standaard van zorg.

lees verder
Nieuws

Aantal nacontroles bij vroeg stadium baarmoederkanker kan fors minder

papieren uitknipsel baarmoeder in handen op gele achtergrond Het aantal nacontrolebezoeken na behandeling van vroeg stadium baarmoederkanker kan meer dan halveren, waarbij wel zicht moet blijven op individuele wensen en behoeften van de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van Nicole Ezendam (IKNL) en collega’s. Ezendam vergeleek de patiënttevredenheid van vrouwen die nacontroles volgden volgens de huidige richtlijnen en vrouwen die minder vaak naar het ziekenhuis gingen. lees verder

Kankersoorten

Baarmoeder, baarmoederhalseierstokken

Aandachtsgebied(en)

Leven met en na kanker, psychosociale gevolgen, gezonde leefstijl, nazorg

Contactgegevens

E-mail