portretfoto van Eveline, een witte vrouw met halflang blond haar. Ze draagt een paarse top en staat glimlachend voor een witte kantoorachtergrond.

Eveline Grin

adviseur oncologische zorg

Eveline Grin is als adviseur verbonden aan de tumorteams long- en hoofd-halskanker. Als secretaris vervult Eveline een organiserende rol binnen de adviescommissies. Deze commissies behandelen de wetenschappelijke gegevensaanvragen. Daarnaast slaat Eveline een brug tussen de behoeften van het werkveld en de activiteiten van IKNL. Eveline adviseert en ondersteunt de professionals binnen en buiten IKNL, en werkt nauw samen met collega’s van andere tumorteams.

Het motiveert mij om voor een organisatie te werken die een duidelijk maatschappelijk doel heeft, namelijk de impact van kanker verminderen

Eveline heeft een achtergrond als diëtist binnen de eerstelijnszorg, GRZ en ouderenzorg. Naast de werkzaamheden als diëtist volgde ze een master gevolgd op het gebied van Healthy Ageing. Gericht op (sociale) innovatie en veranderingsmanagement. Na deze master werkte Eveline bijna vier jaar als datamanager NKR bij IKNL.

Commissies 

Nieuws

Kansen voor vroege opsporing van hoofd-halskanker in de eerstelijn

visualitatie van 3 voor 1 schema dat aanraadt bij last van hoesten, zweertjes, heesheid, of keelpijn langer dan 3 weken, daarmee naar de huisarts te gaan

Hoofd-halskanker is zeldzaam, met ongeveer 3000 gevallen per jaar in Nederland. Vroege detectie is van belang: hoe eerder de ziekte gevonden wordt, hoe minder ingrijpend de behandeling en de gevolgen van de kanker zijn. Herkenning is soms lastig, vanwege de zeldzaamheid en omdat de klachten van hoofd-halskanker relatief alledaagse klachten zijn als zweertjes, heesheid, knobbels in de hals of keelpijn. Maar door alert te zijn op deze symptomen die langer dan 3 weken aanhouden, kunnen huisartsen en tandartsen bijdragen aan vroege opsporing van kanker in het hoofd-halsgebied.

lees verder

Kankersoorten

Longkanker en hoofd-halskanker

Aandachtsgebied(en)

Netwerkvorming, organisatie van zorg

Contactgegevens

E-mail
Linkedin