Sterfte zaadbalkanker

Het aantal mannen dat sterft aan zaadbalkanker lag de afgelopen 20 jaar tussen de 19 en 36. In 2021 ging het om 21 mannen.

Om een trend in de tijd te kunnen volgen, wordt sterfte vaak weergegeven als het aantal patiƫnten per 100.000 personen per jaar, gestandaardiseerd naar leeftijd. Omdat de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking de afgelopen decennia is veranderd (er zijn verhoudingsgewijs meer ouderen en hun levensverwachting is toegenomen) is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Dit wordt doorgaans gedaan door de incidentie te standaardiseren naar de Europese standaardbevolking (ESR). De naar leeftijd gestandaardiseerde sterfte van zaadbalkanker was minder dan 1 per 100.000 mannen gedurende de periode 2019-2021.

Bekijk ook cijfers over incidentie, overleving en prevalentie..