Prevalentie zaadbalkanker

Het aantal mannen met zaadbalkanker dat 10 jaar na de diagnose nog in leven is (de 10-jaarsprevalentie), is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. De 10-jaarsprevalentie steeg van bijna 4.000 mannen in 2020 naar meer dan 7500 mannen in 2022.

Bekijk ook cijfers over incidentie, overleving en sterfte.