Prevalentie zaadbalkanker

Het aantal mannen met zaadbalkanker dat 10 jaar na de diagnose nog in leven is (de 10-jaarsprevalentie), is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld.

De 10-jaarsprevalentie steeg van bijna 4.000 mannen in 2000 naar bijna 7.500 mannen in 2023.

Lees meer over de incidentie, overleving en sterfte van zaadbalkanker.