Schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 mensen een vorm van schildklierkanker. Dat is ongeveer 0,6% van alle nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten. Er worden twee keer zoveel vrouwen als mannen gediagnosticeerd met schildklierkanker. IKNL zet zich samen met zorgprofessionals, beroeps- en patiëntenverenigingen in om zorg te verbeteren voor patiënten met schildklierkanker.

Schildklierkanker is een ziekte die relatief jonge mensen treft. De helft van de patiënten is onder de 54 jaar als zij de diagnose schildklierkanker krijgen. 16% van alle patiënten met schildklierkanker is tussen de 18 en 35 jaar, deze jongvolwassenen met kanker worden AYA's genoemd.

Lees meer over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van schildklierkanker. Na de behandeling van schildklierkanker kunnen gezondheidsproblemen optreden, zoals heesheid en vermoeidheid. 

Bekijk ook de folder schildklierkanker waarin ook de stadiumverdeling bij diagnose schildklierkanker staat, de behandelingen en overleving. 

Informatie voor patiënten over schildklierkanker vindt u op kanker.nl

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar schildklierkanker, of over (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: 

Geen resultaten gevonden.