Sterfte Primaire Tumor Onbekend

Per jaar sterven er ongeveer 2.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van een Primaire Tumor Onbekend (PTO). Ondanks dat de incidentie van PTO in het afgelopen decennium is gedaald, is de sterfte relatief hoog gebleven.

N.B. De cijfers over sterfte zijn afkomstig van het CBS. Zij houden een andere indeling m.b.t. PTO aan dan IKNL gebruikt in de NKR. Dit geeft een wat vertekend beeld t.o.v. de overlevingscijfers.

Bekijk de cijfers over incidentie, prevalentie, behandeling en overleving.