Nierkanker

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 2.600-2.800 patiënten de diagnose nierkanker en er overlijden er ongeveer 800-900 mensen per jaar aan de ziekte. Het is één van de snelst groeiende vormen van kanker. Omdat de ziekte in het begin zelden klachten geeft, wordt het niet altijd vroegtijdig opgespoord.

Nierkanker komt steeds vaker voor. De meest voorkomende vorm van nierkanker is het niercelcarcinoom. Risicofactoren zijn roken, hoge bloeddruk en obesitas, welke in toenemende mate in de samenleving voorkomen. Ook speelt bij sommige patiënten erfelijke aanleg een belangrijke rol. Daarnaast wordt nierkanker steeds vaker per toeval ontdekt door beeldvorming dat wordt verricht om andere redenen.

De behandeling van nierkanker is afhankelijk van de tumorkenmerken zoals de grootte en locatie van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen. De kans op overleving na nierkanker is sterk afhankelijk van het ziektestadium.

Informatie voor patiënten

Op Kanker.nl vindt u informatie over nierkanker voor patiënten en naasten. De organisatie voor patiënten met blaaskanker is de Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker. 

Informatie voor (zorg-)professionals

Via NKR Cijfers kunt u zelf cijfers samenstellen over de incidentie, behandeling, overleving, prevalentie en sterfte van nierkanker. Of bekijk op deze pagina meer cijfers en rapportages op basis van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat. Meer informatie over openstaande klinische trials of onderste uning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en het wetenschappelijk onderzoek naar nierkanker dan kunt u contact opnemen met dr. Katja Aben, senior onderzoeker.

Geen resultaten gevonden.