Behandeling neuro-endocriene neoplasie

De behandeling van NET en NEC kan curatief dan wel palliatief zijn. Het behandelen van een NET graad 1 en graad 2 is meestal curatief.

Met name bij een NEC (snelgroeiende carcinomen) zijn curatieve behandelopties vrijwel alleen voorhanden wanneer de ziekte nog niet is gemetastaseerd. Behandeling in de palliatieve fase is vaak gericht op het zo goed mogelijk behouden an de kwaliteit van leven en, indien gewenst, het leven te verlengen. Een goede afstemming tussen patiënt en specialist is hierin essentieel.

Voor het behandelen van neuro-endocriene tumoren zijn er SONCOS normen opgesteld. Gezien de heterogeniteit van deze zeldzame vorm van kanker vraagt elke vorm zijn eigen behandeling. Daarom is het aan te bevelen patiënten met deze vorm van kanker (exclusief NET van de long en kleincellige longcarcinomen) te worden overlegd met één van de referentiecentra. Patiënten met een gemetastaseerde neuro-endocriene tumor of carcinoom dienen altijd overlegd te worden en bij voorkeur behandeld te worden in een referentiecentrum. 

Er bestaat de mogelijkheid om patiënten met gemetastaseerde neuro-endocriene tumoren in een niet-referentiecentrum te behandelen. Hiervoor dient de casus van de patiënt altijd te worden voorgelegd aan een referentiecentrum. (SONCOS normeringsrapport 2019)

Bekijk de cijfers over de behandelingen per subtype NET.

Cijfers over NEC worden medio 2021 verwacht.

Gastro-enteropancreatische NET

NET van de long

Overige NET