Behandeling hematologische kanker

De primaire behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en folliculair lymfoom (FL) is afhankelijk van het stadium van de ziekte.

De meest toegepaste behandeling voor patiënten met deze vormen van lymfeklierkanker is chemo-immunotherapie. Voor patiënten met FL stadium I of II is bestraling ook een optie. Bij FL kan worden gekozen in eerste instantie een afwachtend beleid te hanteren, met name bij patiënten met stadium III of IV.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom

Stadium I

40% van de patiënten gediagnosticeerd met DLBCL stadium I in 2016 heeft een behandeling ondergaan met drie chemo-immunokuren (R-CHOP21) gevolgd door bestraling.

Stadium II-IV

Van de patiënten met de diagnose DLBCL stadium II t/m IV in 2016 heeft 24 % een behandeling ondergaan met acht chemo-immunokuren (R-CHOP21).

 

Folliculair lymfoom

Stadium I-II

Van de patiënten gediagnosticeerd met FL stadium I t/m II in 2016 heeft 42% alleen bestraling gekregen. 35% Van hen kreeg geen behandeling.
 

 

Stadium III-IV

Van de patiënten met de diagnose FL stadium III t/m IV in 2016 heeft 48% geen behandeling gehad binnen het eerste jaar na diagnose. 46% kreeg chemo-immunotherapie (R-CHOP of R-CVP).

Multipel myeloom

Voor patiënten met symptomatisch multipel myeloom (MM) start de behandeling met inductietherapie. Welke inductietherapie patiënten krijgen, is afhankelijk van de leeftijd. Patiënten tot en met 65 jaar worden anders behandeld dan patiënten die ouder zijn dan 65 jaar. Patiënten tot en met 65 jaar kunnen na de inductietherapie een autologe stamceltransplantatie krijgen. Een autologe stamceltransplantatie kan worden overwogen bij patiënten in de leeftijdscategorie 66-70 jaar.

Van alle volwassen patiënten tot en met 65 jaar  heeft 77% een behandeling ondergaan met VCD (31%) of VTD (46%). Ongeveer 70% kreeg daarnaast een autologe stamceltransplantatie. 43% van de patiënten ouder dan 65 jaar kreeg een behandeling met MPV.

Meer informatie

Lees ook over de incidentie, overleving en prevalentie van hematologische kankersoorten. Of lees meer over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL