Sterfte bot- en wekedelenkanker

Jaarlijks overlijden rond de 300 mensen aan wekedelensarcomen en rond de 100 mensen aan botkanker.

Prognose sterfte tot en met 2032

In het rapport 'Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032' zijn prognoses over de sterfte aan sarcomen opgenomen.

Het risico om aan een sarcoom te overlijden daalt langzaam. Naar verwachting zet deze daling in hetzelfde tempo door. Ondanks deze daling neemt door de vergrijzing het aantal sterfgevallen door een sarcoom onder vrouwen toe van 146 in 2019 tot ongeveer 190 in 2032. Onder mannen stijgt de sterfte van 230 in 2019 tot ongeveer 300 mannen in 2032.

Meer informatie

Lees meer over de incidentie, prevalentie en overleving van bot- en wekedelenkanker. Bekijk ook de cijfers over de epidemiologie, behandeling en organisatie van zorg van hooggradige bot- en wekedelensarcomen naar subtype en van hoogrisico-GIST.