Prevalentie bot- en wekedelenkanker

In 2019 zijn meer dan 3.300 volwassenen in leven die de afgelopen 10 jaar de diagnose wekedelensarcomen hebben gekregen. Voor gastro-intestinale stromatumoren (GIST) en botkanker zijn dit er respectievelijk meer dan 1.400 en meer dan 1.000.