Prevalentie bot- en wekedelenkanker

Er zijn meer dan 3.500 volwassenen in leven die de afgelopen 10 jaar de diagnose wekedelensarcomen hebben gekregen (10-jaarsprevalentie). Voor sarcomen en stromatumoren van de spijsverteringsorganen (waaronder GIST) zijn dit er meer dan 2.500. En voor botkanker gaat het om meer dan 1.000 mensen.