Prevalentie bot- en wekedelenkanker

Er zijn meer dan 3.800 volwassenen in leven die de afgelopen 10 jaar de diagnose wekedelensarcomen hebben gekregen (10-jaarsprevalentie). Voor sarcomen en stromatumoren van de spijsverteringsorganen (waaronder GIST) zijn dit er bijna 3000. En voor botkanker gaat het om iets meer dan 1.100 mensen. 

Prognose prevalentie tot en met 2032

In het rapport 'Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032' zijn prognoses over de prevalentie van sarcomen opgenomen. Deze prognose beslaat gastro-intestinale stromale tumoren, leiomyosarcoom, agiosarcoom, kaposisarcoom, odontogene tumoren, chordoom, stromasarcoom, adenosarcoom, wekedelensarcomen, bottumoren, sarcomen van gespecificeerde en ongespecificeerde lokalisaties.

n 2019 waren er 2.246 vrouwen en 3.137 mannen die in de tien jaar voorafgaand de diagnose sarcoom hadden gekregen. Naar verwachting zal deze 10-jaarsprevalentie in 2032 stijgen naar ongeveer 2.800 vrouwen en 3.900 mannen.

Meer informatie

Lees meer over de incidentieoverleving en sterfte aan bot- en wekedelenkanker. Bekijk ook de cijfers over de epidemiologie, behandeling en organisatie van zorg van hooggradige bot- en wekedelensarcomen naar subtype en van hoogrisico-GIST.