Overleving bot- en wekedelenkanker

De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten met wekedelensarcomen is ongeveer 59%. De kans op overleving is aanzienlijk groter bij patiënten met een laaggradige tumor dan patiënten met een hooggradige tumor. De relatieve 5-jaarsoverleving voor botkankers is ongeveer 63%. Bij deze relatieve overleving is gecorrigeerd voor sterfte in de gewone populatie. 

Lees meer over de incidentie, prevalentie en sterfte aan bot- en wekedelenkanker.