Overleving bot- en wekedelenkanker

De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten met wekedelensarcomen is ongeveer 56%. De kans op overleving is aanzienlijk groter bij patiënten met een laaggradige tumor dan patiënten met een hooggradige tumor. De relatieve 5-jaarsoverleving voor botkankers is ongeveer 62%. Bij deze relatieve overleving is gecorrigeerd voor sterfte in de gewone populatie.