Cijfers bot- en wekedelenkanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt diverse gegevens vast over de diagnostiek en behandeling van alle patiƫnten met kanker in Nederland. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend.

De gegevens uit de NKR rapporteert IKNL aan ziekenhuizen, regionale oncologienetwerken en comprehensive cancer networks, zorginstellingen, zorgprofessionals, patiƫntenorganisaties (zorgdomein) en de wetenschap (publiek domein) en het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (politiek domein). Voor het beantwoorden van specifiekere vragen of voorinzichten ten behoeve van klinisch en epidemiologisch onderzoek, kunnen aanvullend gegevensaanvragen worden ingediend.

Itemset

Onderstaande lijst geeft een weergave van de verzamelde items in de NKR voor bot- en wekedelenkanker. Voor meer informatie over de geregistreerde items kunt u contact opnemen met Vincent Ho of Ria de Peuter.

Cijfers en figuren

Lees meer over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte aan bot- en wekedelenkanker. Bekijk ook de cijfers over de epidemiologie, behandeling en organisatie van zorg van hooggradige bot- en wekedelensarcomen naar subtype en van hoogrisico-GIST. Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).