Richtlijnen

De richtlijnwerkgroep van de NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) heeft de richtlijn Borstkanker modulair gereviseerd. Dit houdt in dat verschillende onderdelen op verschillende momenten bijgewerkt zijn en aan de betrokken beroepsgroepen voorgelegd zijn. Deze revisie is mede op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en met ondersteuning van IKNL uitgevoerd.

De richtlijnwerkgroep bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die bij de diagnostiek en behandeling van mammacarcinoom betrokken zijn, aangevuld met twee afgevaardigden van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). De richtlijnwerkgroep schrijft de uiteindelijke aanbevelingen van de richtlijn Borstkanker. De werkgroep wordt ondersteund door IKNL en de financiering van de huidige revisie van de richtlijnmodules is verkregen via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

U kunt de volledige richtlijn Borstkanker vinden op Oncoline.nl.

Kijkt u voor de laatste wijzigingen in de richtlijn Borstkanker op de NABON-website.