Signaleren

Mensen met kanker ervaren meestal gevolgen van de ziekte en de behandeling die ze krijgen. Het tijdig signaleren van de gevolgen van kanker(behandeling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, het volhouden van de behandelingen en het voorkomen van ernstige problemen in de toekomst.

Het op systematische wijze en tijdig signaleren van deze gevolgen is belangrijk. De praktijk wijst namelijk uit dat professionals niet altijd vragen naar gevolgen en mensen met kanker hun klachten niet altijd zelf (tijdig) aangeven.

Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg

Om de mate van distress en behoefte aan psychosociale zorg bij mensen met kanker te kunnen signaleren en eventueel door te kunnen verwijzen naar passende zorg, is de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg' ontwikkeld. Deze richtlijn is door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) ondersteund door IKNL en met financiering van KWF Kankerbestrijding ontwikkeld. Van de richtlijn is een samenvattingskaart te bestellen.

Lastmeter als signaleringsinstrument

Het signaleren van distress en zorgbehoefte gebeurt aan de hand van een instrument. In de richtlijn wordt hiervoor onder andere de Lastmeter aanbevolen. Dit is een formulier waarop mensen met kanker aangeven van welke problemen ze last hebben (fysiek, emotioneel, sociaal, praktisch, spiritueel/levensbeschouwelijk), in welke mate en of ze daarvoor zorg willen van een professional. Dit kan via de lastmeter op kanker.nl of op papier. U kunt de volgende lastmeters op papier downloaden of bestellen:
Lastmeter
Lastmeter (met scorelijst)
Lastmeter (Turks-Nederlands)

Scholing signalering

In de e-learning module Psychosociale zorg voor verpleegkundigen en de masterclass wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp signalering :

  • vroegtijdig detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, zoals beschreven in de gereviseerde richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  • het gesprek voeren met ondersteuning van een signaleringsinstrument
  • basis psychosociale zorg, inclusief advisering
  • verwijzen naar gespecialiseerde passende zorg en ondersteuning, met behulp van diverse instrumenten