AYA Zorgnetwerk

Jongeren en jongvolwassenen die tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar voor het eerst gediagnosticeerd worden met kanker zijn te oud voor de kinderoncologie. Maar kunnen met hun vragen vaak niet goed terecht bij de oncologische zorg voor volwassenen. Daarom hebben AYA’s (Adolescent & Young Adult) samen met zorgprofessionals leeftijdspecifieke zorg ontwikkeld speciaal voor AYA’s en hun naasten. Deze AYA-zorg wordt in heel Nederland verleend door het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Dit AYA Zorgnetwerk is een kennis-en-kundenetwerk waarin AYA’s samenwerken met professionals uit de acht umc’s, een groot aantal perifere ziekenhuizen en de eerste en tweede lijn. Het platform streeft er naar dat elke AYA de juiste AYA-zorg krijgt vanaf de diagnose tot ver daarna. Ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte. Op www.ayazorgnetwerk.nl staat voor AYA’s, naasten en professionals alle informatie over AYA-zorg, AYA in wetenschappelijk onderzoek en ‘Kanker op de AYA-leeftijd’ in het onderwijs.

De AYA-zorg kenmerkt zich door het integrale karakter: de medisch-technisch en psychosociale zorg is één geheel. De behandelaar is verantwoordelijk voor de anti-kankerhandelingen en werkt samen met een AYA-poli-team van deskundigen. Dit team staat onder leiding van de verpleegkundig specialist die de psychosociale aspecten bespreekbaar maakt met de AYA en de naaste.

Meer informatie

Voor vragen over het AYA Zorgnetwerk kunt u contact opnemen met Eveliene Manten, directeur AYA Zorgnetwerk.