AYA Zorgnetwerk

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 3.900 jongvolwassenen (tussen 18 en 39 jaar) te horen dat zij kanker hebben. Zij hebben unieke medische en psychosociale zorgbehoeften, typerend voor hun levensfase. Zij hebben vragen over hun ziekte en behandelingen en ook over de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld: vruchtbaarheid, studeren, werk en relaties. AYA-zorg heeft, vanaf het moment van diagnose, oog voor alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen. Bij AYA-zorg staat de vraag 'Wie ben jij en wat heb jij nodig?' centraal, ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte. Deze AYA-zorg is regionaal georganiseerd en wordt in heel Nederland verleend door het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Dit AYA Zorgnetwerk is een netwerk van alle umc’s en het AvL, een groot aantal perifere ziekenhuizen en de eerste en tweede lijn. Het streeft ernaar dat elke AYA de juiste AYA-zorg krijgt vanaf de diagnose tot ver daarna. Ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte. Op www.ayazorgnetwerk.nl staat alle informatie over AYA-zorg, AYA in wetenschappelijk onderzoek en ‘Kanker op de AYA-leeftijd’ in het onderwijs.

De AYA-zorg kenmerkt zich door het integrale karakter: de medisch-technisch en psychosociale zorg is één geheel. De behandelaar is verantwoordelijk voor de anti-kankerhandelingen en werkt samen met een AYA-team van deskundigen. Dit team staat onder leiding van de verpleegkundig specialist die de psychosociale aspecten bespreekbaar maakt met de AYA en de naaste.

Meer informatie

Voor vragen over het AYA Zorgnetwerk kunt u contact opnemen met Eveliene Manten, directeur AYA Zorgnetwerk.