Organisatie van zorg

Voor mensen met kanker is het van belang de juiste zorg voor (de gevolgen van) kanker te krijgen op het juiste moment door de juiste persoon. Om de aandacht en zorg voor fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften en klachten van mensen die leven met en na kanker een integraal onderdeel van de medisch technische zorg te laten zijn, is continuïteit in de keten, implementeren van interventies en nauwe samenwerking tussen professionals in de eerste, tweede en derde lijn nodig.

In 2014 werd in de Zorgstandaard kanker vastgesteld dat er een verbeterslag nodig was naar meer integrale zorg. De Zorgstandaard vormde de basis voor meer georganiseerde samenwerking, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Daarnaast werken zorgprofessionals uit de eerste-, tweede en derde lijn meer multidisciplinair samen, zoals tot uiting komt in de oprichting van oncologienetwerken.

Voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren en jongvolwassenen met kanker (AYA's)  wordt leeftijdspecifieke zorg georganiseerd in het AYA Zorgnetwerk