Beslisboom en informatiestandaard

Om verpleegkundigen te ondersteunen in elektronische verslaglegging en beslissingsondersteuning rondom psychosociale zorg heeft IKNL samen met de V&VN de beslisboom psychosociale zorg voor de gevolgen van kanker ontwikkeld. Een beslisboom visualiseert klinische besluiten in stroomdiagrammen. De bijbehorende vakinhoudelijke termen worden eenduidig en consistent toegepast en gecodeerd door het koppelen van deze termen aan zorginformatiebouwstenen.

Samen met de beslisbomen en de verslaglegging vormt dit de informatiestandaard psychosociale zorg. Deze ontwikkeling levert de volgende voordelen op:

  • een set eenduidige termen voorkomt dubbele registratie en fouten, en het draagt bij aan het verminderen van registratielast voor verpleegkundigen en verzorgenden.
  • patiëntgegevens worden uitwisselbaar. Het is eenvoudiger om gegevens te hergebruiken voor de overdracht en voor eenduidige registratie in de Nederlandse Kankerregistratie.
  • communicatiemogelijkheden tussen zorgprofessionals en patiënt, maar ook tussen zorgverleners onderling worden vergemakkelijkt.
  • het zorgtraject en behoefte van de patiënt is beter te volgen. Dit draagt bij aan kwaliteitsverbetering van zorg.

De beslisboom en informatiestandaard zijn tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Meer informatie

Voor vragen over de beslisboom en informatiestandaard psychosociale zorg kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis.

Nieuwsbericht Psychosociale zorg weinig teruggevonden in EPD

Lees het artikel over de beslisboom en informatiestandaard psychosociale zorg in Oncologica