COVID-19 en longkanker

Het aantal tumoren van de luchtwegen is in 2020 vanaf week 12 lager dan voorgaande jaren. Vanaf juni zijn de aantallen genormaliseerd. De daling komt mogelijk doordat mensen tijdens de COVID-19-crisis minder snel met klachten naar de huisarts gaan, samen met een stagnatie van het verwijzingsproces naar het ziekenhuis en uitgestelde diagnostiek in het ziekenhuis. Aan de andere kant kan bij de diagnostiek voor COVID-19 ook onverwacht longkanker worden gevonden. 

In 2020 daalde het aantal (PA) bevestigde tumoren van de luchtwegen vanaf week 12. In onderstaande figuur is het percentage diagnoses per maand weergegeven ten opzichte van de voorgaande drie jaren. In de maanden april en mei van 2020 zijn de aantallen diagnoses lager dan verwacht. Vanaf juni zijn de aantallen genormaliseerd.

Geen verschuiving naar hoger stadium in 2020

Na de daling van het aantal diagnoses in april/mei 2020 werd gevreesd dat deze patiënten later zouden opduiken met een hoog stadium. Die vrees blijkt vooralsnog ongegrond. Voorlopige cijfers laten zien dat het totaal aantal patiënten met stadium IV in 2020 vergelijkbaar is met eerdere jaren. Kennelijk wisten de patiënten ondanks het afschalen van de zorg alsnog tijdig de weg naar huisarts en ziekenhuis te vinden.

20210830-cumulatief-aantal-patienten-met-luchtwegkanker-stadium-IV.jpg# Analyse op basis van 14 ziekenhuizen met complete dataverzameling over 2020

Tijdslijn 2020

  • Week 8, voorjaarsvakantie Noord
  • Week 9, voorjaarsvakantie Midden en Zuid
  • Week 9, 27 februari: bevestiging 1e patiënt met COVID-19 in Nederland
  • Week 10, 5-6 maart: Amsterdams Longcongres
  • Week 11, 10 maart: NVALT schorst alle congressen en bijeenkomsten
  • Week 12, 21 maart: Sectie oncologie NVALT adviseert om long-oncologische zorg af te schalen

Meer informatie

Informatie m.b.t. longgeneeskundige zorg omtrent COVID-19 is beschikbaar op de website van NVALT: www.nvalt.nl/covid-19

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19

Literatuurreferenties