COVID-19 en longkanker

Het aantal tumoren van de luchtwegen is in 2020 vanaf week 12 lager dan voorgaande jaren. De daling komt mogelijk doordat mensen tijdens de COVID-19-crisis minder snel met klachten naar de huisarts gaan, samen met een stagnatie van het verwijzingsproces naar het ziekenhuis en uitgestelde diagnostiek in het ziekenhuis. Aan de andere kant kan bij de diagnostiek voor COVID-19 ook onverwacht longkanker worden gevonden. 

Het aantal (PA) bevestigde tumoren van de luchtwegen daalde vanaf week 12. In onderstaande figuur is het aantal diagnoses per maand weergegeven met de aantallen in januari/februari als referentie. In de maand april is het aantal diagnoses 29% lager dan verwacht. Vanaf juni zijn de aantallen genormaliseerd.

* het aantal diagnoses in de laatste weken kan nog worden bijgesteld. 

Tijdslijn

  • Week 8, voorjaarsvakantie Noord
  • Week 9, voorjaarsvakantie Midden en Zuid
  • Week 9, 27 februari: bevestiging 1e patiĆ«nt met COVID-19 in Nederland
  • Week 10, 5-6 maart: Amsterdams Longcongres
  • Week 11, 10 maart: NVALT schorst alle congressen en bijeenkomsten
  • Week 12, 21 maart: Sectie oncologie NVALT adviseert om long-oncologische zorg af te schalen

Meer informatie

Informatie m.b.t. longgeneeskundige zorg omtrent COVID-19 is beschikbaar op de website van NVALT: www.nvalt.nl/covid-19

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19