symposium richtlijnen palliatieve zorg

Symposium richtlijnen Palliatieve zorg

datum: dinsdag 12 december 2023

tijd: 17.00 - 21.00 uur

locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Op dinsdag 12 december 2023 vindt het Symposium Richtlijnen Palliatieve zorg plaats. Dit symposium markeert de afronding van het meerjarenplan waarin IKNL en KNMG samen hebben gewerkt om verouderde richtlijnen Palliatieve zorg versneld te herzien. Met 27 herziene richtlijnen hebben enorm veel experts uit het zorglandschap hard gewerkt aan richtlijnen die up-to-date zijn en voldoen aan de huidige kwaliteitseisen.

Tijdens het symposium worden verschillende Palliatieve zorg richtlijnen in interactieve workshops toegelicht door experts die meewerkten aan de herzieningen. Ook zijn er plenaire sessies waarin Rouw in de palliatieve fase aan bod komt en er verder wordt ingegaan op patiëntenperspectief en patiënteninformatie.

Wilt u meer weten over de inhoud en belangrijkste wijzigingen van de herziene richtlijnen? Wilt u in gesprek met andere collega’s die ook in de palliatieve setting werken en samen kijken hoe de richtlijnen ondersteunend kunnen zijn aan uw werk? Meld u dan snel aan via deze link

Doelgroep

Alle zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden die werkzaam zijn in of interesse hebben voor de palliatieve zorg. 
 

Programma

17.00 uur | Inloop met broodjesbuffet

17.45 uur | Opening

(dagvoorzitter Marlene Middelburg-Hebly, programmaleider palliatieve zorg)

17.50 uur | Terugblik meerjarenplan, vooruitblik richtlijnen Palliatieve zorg
Prof. dr. Patrick Bindels (hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC)

18.00 uur | Rouw in de palliatieve fase
Dr. Erik Olsman (Universitair hoofddocent geestelijke verzorging, Protestantse Theologische Universiteit) & drs. Carine Kappeyne van de Coppello (GZ-psycholoog)

18.35 uur | Interactieve workshopronde 1

Keuze uit deelname aan één van onderstaande workshops:
1.    Palliatieve zorg voor kinderen

(professor dr. mr. Eduard Verhagen, kinderarts en afdelingshoofd UMCG en Kim van Teunenbroek, Phd Student bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie)
2.    Dehydratie in de palliatieve fase

(professor dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht)
3.    COPD in de palliatieve fase

(dr. Kris Mooren, longarts en palliatief arts Spaarne Gasthuis)
4.    Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase

(Astrid Kodde, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en medisch adviseur Stichting PaTz)

19.15 uur | Pauze

19.45 uur | Interactieve workshopronde 2
Keuze uit deelname aan één van onderstaande workshops:
5.    Angst en depressie in de palliatieve fase

(dr. Tineke Vos, psychiater, consulent psychiatrie Palliatief Team Midden Nederland & dr. Jacqueline Hovens, psychiater en kaderarts palliatieve zorg LUMC)
6.    Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

(dr. Maartje Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde Marente)
7.    Ascites, hypercalciëmie en koorts in de palliatieve fase

(Alexander de Graeff, internist-oncoloog, hospice-arts Academisch Hospice Demeter)
8.    Juridische aspecten van toepassing van richtlijnen in de zorg

(dr. mr. Antina de Jong, adviseur gezondheidsrecht en medische ethiek, KNMG)

20.30 uur | Patiëntenperspectief en patiënteninformatie
Larissa Exalto (senior adviseur patiëntenparticipatie PZNL)

20.45 uur | Toekomst richtlijnen en palliatieve zorg

Professor dr. Saskia Teunissen (hoogleraar palliatieve zorg & hospice zorg UMC Utrecht, bestuursvoorzitter PZNL)

20:55 | Afsluiting

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor ABAN & V&VN

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Inschrijving

U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.

Contact

Vragen over dit symposium kunt u stellen via richtlijnen@iknl.nl

Locatie

Leerhotel Het Klooster

Daam Fockemalaan 10

3818 KG Amersfoort

Routebeschrijving