Cijfers blaaskanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de landelijke oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten sinds 1989. De data die hierin zijn opgeslagen, worden verzameld door speciaal hiervoor opgeleide datamanagers. Het gaat daarbij om informatie over diagnostiek (beperkt), tumorkarakteristieken en initiële behandeling.

Aanvullend op de gegevens over patiënt, tumor, initiële behandeling en vitale status, is voor blaaskanker vanaf eind 2017 een uitgebreidere set aan gegevens beschikbaar dankzij het project BlaZIB.

BlaaskankerZorg In Beeld – BlaZIB

Eind 2017 is met financiering van KWF Kankerbestrijding, BlaaskankerZorg In Beeld (BlaZIB) gestart. Het doel van dit project is om meer inzicht te geven in de variatie van de (kwaliteit van) blaaskankerzorg in Nederland en aan te wijzen waar deze zorg verder kan worden verbeterd. Ook voor dit project wordt een uitgebreide set klinische data verzameld. Daarnaast worden patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten verzameld door middel van vragenlijsten via PROFIEL.

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Onderzoekers van IKNL voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op basis van gegevens in de NKR, welke in (inter)nationale vakbladen worden gepubliceerd. 

Cijfers op maat

Op NKR cijfers (zie hoofdmenu) kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en provincie. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat voor clinici, epidemiologen of beleidsmakers.

In regionale netwerken en tumorwerkgroepen presenteert IKNL regiorapportages op basis van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarmee medisch specialisten verschillen in zorg kunnen bespreken. Voor ziekenhuizen zijn resultaten daarnaast toegankelijk via de beveiligde omgeving NKR online. Daar zijn de resultaten voor het eigen ziekenhuis, de regio en het landelijk gemiddelde te bekijken.

Facts and figures

Lees meer over de incidentiebehandeling, overleving en prevalentie van blaaskanker. Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).