Cijfers over blaaskanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de landelijke oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten sinds 1989. Het gaat daarbij om informatie over diagnostiek (beperkt), tumorkarakteristieken en initiële behandeling.

Kerncijfers over blaaskanker

Informatie over de incidentie, behandeling, stadium en overleving van blaaskanker op basis van de NKR vindt u in onze rapportages met de belangrijkste cijfers rondom blaaskanker:

Overige rapportages:

Voor patiënten die hebben deelgenomen aan de studie BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZIB), maakten wij een brochure (pdf, 2023) met de meest belangrijke uitkomsten van de studie.

Zelf NKR-cijfers inzien, exporteren en downloaden

Via onze tool NKR Cijfers kunt u zelf cijfers over blaaskanker bekijken naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en provincie. Hier hanteren we sinds 2024 de internationale afspraak om niet-invasieve tumoren in de blaas en overige urinewegen mee te tellen bij het totale aantal kankergevallen in deze organen. Dit is met terugwerkende kracht ingevoerd voor alle diagnosejaren vanaf 1989. Hierdoor lijkt de incidentie van blaaskanker fors gestegen (in recente jaren met zo’n 3.000 diagnoses per jaar), maar is de trend hetzelfde gebleven. Door deze aanpassing zijn onze cijfers beter vergelijkbaar met andere registraties.

Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).

Cijfers op maat

IKNL biedt op verzoek cijfers op maat voor clinici, epidemiologen of beleidsmakers. Aanvullend aan de gegevens over patiënt, tumor, initiële behandeling en vitale status is voor blaaskanker vanaf eind 2017 dankzij het inmiddels afgeronde project BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZIB) een uitgebreidere set aan gegevens beschikbaar. Wilt u weten welke items voor onderzoek beschikbaar zijn? Bekijk dan de itemset NKR blaaskanker (pdf, 2023).

Lees meer over de incidentiebehandeling, overlevingprevalentie en sterfte van blaaskanker.