patiënteninformatie voor zorgverleners over bijwerkingen van oncologische middelen
bijwerkingenbijkanker.nl
een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies
onderzoekbijkanker.nl
helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker
verwijsgidskanker.nl
zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen
oncologiezorgnetwerken.nl
KANKER IN NEDERLAND trends en prognoses tot en met 2032:
stijging naar ruim 150.000 diagnoses per jaar

Kanker in Nederland

De belangrijkste prognose uit het rapport Kanker in Nederland | Trends en prognoses tot en met 2032 is dat het jaarlijks aantal nieuwe kankerdiagnoses de komende tien jaar flink toeneemt naar ruim 150.000 nieuwe diagnoses in 2032